Diversiteitsensitieve zorg : Essentieel voor goede en passende ondersteuning van ouderen met migratieachtergrond en hun mantelzorgers

Het aantal ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Maar het zorgaanbod is vaak niet goed afgestemd op de achtergrond, taal en leefsituatie van deze ouderen. Hierdoor ontstaan problemen. Ouderen krijgen bijvoorbeeld te laat zorg omdat zij niet goed weten welke zorg zij kunnen krijgen. In deze infographic geven we informatie over het waarom van diversiteitsensitieve ouderenzorg, en verwijzen we naar tools en handreikingen.

 

Bekijk ook het filmpje KIS Leernetwerk diversiteitsensitieve zorg (YouTube, 15 min.09)

 

 

Referentie: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving | 2021
| 2 pagina's
https://www.kis.nl/sites/default/files/diversiteitsensitieve-zorg-infographic.pdf
Meer info: https://www.kis.nl/publicatie/infographic-diversiteitsensitieve-ouderenzorg
Trefwoorden: 
dementie, gezondheid, Handreikingen, hulpverleners, interculturele communicatie, Mantelzorgers, medische beroepen, migranten, ouderen, ouderenzorg, samenwerking, thuiszorg