Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Deze generieke module beschrijft op hoofdlijnen waaraan goede zorg voor patiënten met suïcidaal gedrag moet voldoen. Het geeft voldoende ruimte voor flexibiliteit en een persoonsgerichte benadering van patiënten. Het geeft de maatstaf voor het (minimaal) vereiste niveau van kwaliteit van zorgverlening.

Referentie: 
Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) | 2018
[Utrecht] : Akwa GGZ
https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diagnostiek-en-behandeling-van-suicidaal-gedrag
Trefwoorden: 
Suïcide, zelfdoding, zelfmoord, diagnostiek, zelfmutilatie, euthanasie