Dekolonisatieonderzoek NIOD, KITLV en NIMH : Geschiedvervalsing met geweld

Een toelichting door het Onafhankelijk Onderzoekgenootschap Pleitbezorgers, Principes Wetenschappelijke Integriteit AURORE. 

 

De eenzijdige eindresultaten van het Dekolonisatieonderzoek o.l.v. de instituten NIOD, KITLV en NIMH zijn duidelijk. Hoe erg het in de werking is, zal op 17 februari a.s. blijken. uit.

Deze brochure loopt dus niet vooruit. Die laat zien op welke manier de afgelopen jaren is toegewerkt naar dit eindresultaat. Die toont de eenzijdigheid, de verdraaiingen, de herschrijving van deze geschiedeni s. Die toont dat de gevolgde methode bepalend is voor het eindresultaat: geschiedvervalsing met geweld door NIOD, KITLV en NIMH. Met geweld, niet alleen omdat eenzijdig acht is geslagen op het beweerde excessieve geweld van de Nederlandse militairen, maar ook omdat veel publicitair geweld is gebruikt om deze herschrijving van onze geschiedenis aan de man te brengen. Onze brochure is niet te vroeg of ondoordacht. Wij hopen dat die niet te laat is. Na zoveel jaren publicitaire propaganda van NIOD, KITLV en NI MH, doen wij een beroep op het gezonde, nuchtere verstand, dat Nederlanders kenmerkt. Het gaat om rechtvaardigheid voor allen die bereid waren om het dierbaarste wat ze hadden, destijds in de waagschaal te leggen.

Dat alles kan niet worden geofferd op het altaar van antikoloniale geschiedschrijving, van ideologen die zoeken naar zwarte bladzijden, zo eenzijdig onderzoek verrichten en de historische waarheid afbreuk doen. Het gaat niet om schuld, boete en zelfbeklag. Het gaat om verbinding en wederzijds begrip in de samenleving. Onze brochure is een pleidooi voor evenwichtige, integere ge schiedschrijving.  (aut. ref.) 

 

Trefwoorden: 
Bersiap, dekolonisatie, geweld (ondergaan), Indië-veteranen, Nederlands-Indie, Onderzoek, verwerking, zwijgen