Decision Tool Unipolaire Depressie (DTUD) 1.0

Deze decision tool is ontwikkeld om op een eenvoudige en evidence based wijze tijdens de intake in de specialistische ggz onderscheid te kunnen maken tussen patiënten van 18 jaar of ouder met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische/topklinische ggz.

Ook bij een intake in de hoogspecialistische ggz/topklinische ggz kan dit instrument gebruikt worden om te checken of het een juiste verwijzing betreft.

Het instrument is vooral een hulpmiddel bij de indicatiestelling voor hoogspecialistische/topklinische zorg.

Uiteraard is het altijd mogelijk om beredeneerd af te wijken van de uitkomst van de lijst,

rekening houdend met het klinisch oordeel en de wensen en mogelijkheden van de patiënt.

Het invullen van de decision tool zal maximaal 5 minuten duren.

Uw bevindingen zijn zowel relevant voor bespreking in een multidisciplinair overleg als in een adviesgesprek met de patiënt.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
iMTA (Institute for Medical Technology Assessment van de Erasmus Universiteit) | 2017
[Amersfoort] :TOPGGz ; Rotterdam] : iMTA
http://www.topggz.nl/cms/upload/files/Kosteneffectiviteit/Decision%20Tool%201.0%20Unipolaire%20Depressie%20(DTUD)%20statisch.pdf
Een Decision Tool is een wetenschappelijk gevalideerd instrument om het verwijsproces naar gespecialiseerde en hoogspecialistische ggz te ondersteunen.