De zin van ingrijpende gebeurtenissen: een vragenlijst over betekenisgeving na oorlogs- en geweldservaringen

In theorie├źn over de psychologische verwerkingvan traumatische ervaringen neemt betekenisgeving een centrale plaats in (onder meer Brewin & Holmes, 2003; Creamer, 1995; Kleber & Brom, 1992). De psychiater Frankl (1946), die de Duitse concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog had overleefd, noemde het fundamentele zoeken naar betekenis, the search for meaning, een primaire kracht in het overleven van de oorlogs-verschrikkingen. Het zoeken naar zin ontstaat wanneer de vanzelfsprekendheid van het bestaan ernstig wordt geschaad door de confrontatie met gewelds- en oorlogsgebeurtenissen, zoals bombardementen, het verlies van dierbaren, de verwoestingvan bezittingen en het moeten achterlaten van huis en haard op zoek naar een veilig heenkomen. Wanneer basale opvattingen over de wereld worden geschonden en fundamentele zekerheden instorten, is de behoefte aan betekenisgeving groot (Janoff-Bulman, 1992). Op deze wijze probeert de getroffene weer greep op het eigen leven te krijgen (Park & Folkman, 1997).

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Trudy Mooren, Michaela Schok en RolfJ. Kleber | 2009
In: Psychologie & Gezondheid, ISSN 1873-1791 | 37 | 2 | april | 101-110
http://link.springer.com/article/10.1007/BF03080375