De preparatie op de nafase binnen veiligheidsregio’s : een verkennend onderzoek

In dit artikel wordt stilgestaan bij kenmerken waaraan de preparatie op de nafase

van rampen en crises volgens literatuur en normdocumenten dient te voldoen. In

veiligheidsregio’s is de preparatie per kenmerk in de praktijk geïnventariseerd. Er

blijkt sprake van aanzienlijke regionale variatie in preparatie. Met name de betrokkenheid

van burgers en partners bij de planvorming en de aansluiting bij het risicoprofiel

verdienen aandacht. De uitdaging voor de preparatie op de nafase is dat

optimalisatie moet plaatsvinden in een dagelijkse context met betrekkelijk lage prioriteit

(andere problemen vragen aandacht van bestuur en politiek) en schaarste

aan calamiteiten (weinig kans om te leren of routine te verwerven). Meer kennis

over de relatie tussen randvoorwaarden, mate van preparatie en kwaliteit van

dienstverlening is noodzakelijk om gericht te kunnen investeren.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Martine de Bas, Ira Helsloot & Michel Dückers | 2017
In: Tijdschrift voor Veiligheid, ISSN 1872-7948 | 16 | 1 | 3-16
http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/169119/169119.pdf?sequence=1
http://doi.org/10.5553/TvV/187279482017016001001
Affiliatie auteur(s):