De opvang en nazorg voor hulpverleners die zijn ingezet bij een (terroristische) aanslag of grof en extreem geweld : Voorbereid op het extreemste

Terroristische of extreem gewelddadige incidenten, zoals de tramaanslag in Utrecht, of de uiterst gewelddadige avondklokrellen van begin dit jaar, zijn ontwrichtend. Dat geldt voor getroffenen en de maatschappij, maar zeker ook voor de betrokken hulpverleners. Om deze hulpverleners goed op te kunnen vangen en de juiste nazorg te kunnen bieden, is de Toolkit Nazorg bij grof en extreem geweld gepubliceerd.

 

De in 2010 ontwikkelde Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Ge├╝niformeerden1 beschrijft wat hoog risico organisaties kunnen doen om hun werknemers te ondersteunen in het omgaan met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen die zij in het werk op frequente basis meemaken. De Inspectie Justitie en Veiligheid (2019)2 stelt dat de hulpverlening bij een terroristische aanslag anders en moeilijker is dan bij reguliere incidenten, onder meer door een andere en ernstiger aard van de verwondingen en het moeten optreden van hulpverleners in een gevaarlijke situatie. Als de incidenten anders en moeilijker zijn, heeft dit dan ook consequenties voor de nazorg die geboden moet worden?Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Sander van Rooijen en Hans te Brake | 2021
In: Impact Magazine : ISSN: 2543-2591 | 5 | 1 | maart | 38-40 | Diemen : ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld
https://oorlog.arq.org/nl/impact-magazine-dreiging-2021-nr-1
Trefwoorden: 
COVID-19, geweld, hulpverleners, nazorg, Onderzoek, opvang, psychosociale gevolgen, terrorisme
Affiliatie auteur(s):