De oorlog als spel. Call of Duty WW II versus Attentat 1942

Kunst kan de complexiteit van ingrijpende oorlogsverschrikkingen zeer aansprekend in beelden vatten én ons beeld van de geschiedenis doen kantelen. In deze rubriek belichten we daarom steeds een theaterstuk, tentoonstelling, film of andere kunstuiting waarin de herinnering aan 20e-eeuwse oorlogen een belangrijke rol speelt.

In deze bijdrage staan we stil bij Call of Duty WWII en Attentat 1942, twee zeer verschillende games met één gezamenlijk kenmerk: gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog staan er centraal in. Hoe wordt de Tweede Wereldoorlog verbeeld in deze games en in hoeverre kunnen ze onze kennis over deze oorlog verrijken?

Referentie: 
Pieter Van den Heede | 2021
In: WO2 Onderzoek uitgelicht ; ISSN : 2213-6177 | 10 | 2 | april | Amsterdam : Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/digitale-herinnering/de-oorlog-als-spel-call-of-duty-ww-ii-versus-attentat-1942/
Trefwoorden: 
films, herinneringen, internet, kunst, spel, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)