De olifant in de (kinder)kamer : intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen: hoe doorbreken we de cirkel?

Zo’n 119.000 kinderen in Nederland worden mishandeld in het gezin waarin zij opgroeien. En dat aantal lijkt niet af te nemen, het aantal (her)meldingen neemt zelfs toe.

In haar inaugurele rede gaat Steketee in op de oorzaken waarom we kindermishandeling als probleem niet goed kunnen herkennen en soms niet willen erkennen. Hoe verbeteren we dat? Hoe kunnen we deze kinderen beschermen en voorkomen dat zij later dit patroon herhalen? Ze belicht het probleem van kindermishandeling van verschillende kanten. En laat zien dat het een ingewikkeld en ongemakkelijk probleem is dat met regelgeving en beleidsvoornemens niet ‘weg geregeld’ kan worden.

Steketee: "Ik wil laten zien dat kindermishandeling niet voldoende herkend wordt, en dat hulp aan kinderen nog steeds ondergeschikt is aan regelgeving en regelzucht."

Vanuit haar leerstoel, en met hulp van professionals, wil Steketee de mogelijkheden ontwikkelen om kinderen beter te beschermen en de intergenerationele overdracht van geweld een halt toe te roepen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Prof. dr. Majone Steketee | 2017
39 pagina's | Utrecht : Verwey-Jonker Instituut
http://www.verwey-jonker.nl/doc/2017/de-olifant-in-de-kinder-kamer.pdf
Mevr Majone Steketee werd benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Haar oratie werd uitgesproken op 13 oktober 2017
Trefwoorden: 
complex trauma, geweld (ondergaan), kindermishandeling, transgenerationele overdracht