De meerwaarde van videogetuigenissen in de klas

Het aantal ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog slinkt snel. Tegelijkertijd komen er steeds meer mogelijkheden om met ooggetuigenverhalen in contact te komen. Zo zijn er intussen vele tienduizenden interviews online beschikbaar. Sinds kort kennen we ook de zogenoemde Holocaust-hologrammen: opnamen van Holocaustoverlevenden die, dankzij 3D-opnameapparatuur en spraakherkenningstechnologie, live antwoord lijken te geven op vragen uit het publiek.

 

Hiermee zijn dus niet alleen de getuigenissen zelf voor de toekomst vastgelegd, maar wordt ook de mogelijkheid tot interactie met overlevenden bewaard – een even opmerkelijke als spectaculaire poging om de tijd stil te zetten. Maar wat willen we eigenlijk met deze op afroep beschikbare oorlogsherinneringen?

Referentie: 
Susan Hogervorst | 2021
In: WO2 Onderzoek uitgelicht ; ISSN: 2213-6177 | 10 | 1 | januari | Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/holocaust-educatie/de-meerwaarde-van-videogetuigenissen-in-de-klas/
Trefwoorden: 
Eerste generatie, Gastsprekers, geschiedenis, Holocaust, interviews, onderwijs, oorlogsgetroffenen, persoonlijke ervaringen, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)