De kracht van communities : Eindrapportage van het actieonderzoek met mensen die gevlucht zijn door de oorlog in Oekraïne: wat hebben zij nodig om in Nederland mee te kunnen (blijven) doen?

Executive summary

Binnen dit actieonderzoek zijn 20 mensen direct en 80 mensen indirect (gezinsleden/kinderen die indirect van de doorbraken profiteren) ondersteund. Van onze directe betrokkenheid bij het realiseren van doorbraken hebben we inzichten opgehaald over waar Oekraïense nieuwkomers op dit moment vastlopen in het systeem, wat er juist al goed werkt en hoe we dit systeem kunnen verbeteren. De acht kernthema’s die we in de rapportage naar voren brengen zijn:

 

 

● Van noodoplossingen naar een langetermijnvisie met kennisbehoud en erkenning voor de rol van maatschappelijke initiatieven en burgerbetrokkenheid.

● De kracht van kleinschalige opvang en het belang van community building binnen de opvang én met de lokale gemeenschap, hoe de lessen toegepast kunnen worden bij de verdere ontwikkeling van de spreidingswet.

● Toenemende vraag naar verschillende vormen van mentale ondersteuning in de eigen taal, mogelijkheden om dit breder beschikbaar te maken door Oekraïense mental health professionals onder supervisie te laten werken zonder BIG-registratie.

● Groeiende behoefte aan taalonderwijs voor volwassenen. 

 

● Toegang tot duurzaam werk en het breder inzetten van best practices die ontwikkeld zijn als het gaat om beginnen met werken zonder Nederlands of Engels te spreken.

● Kinderopvang als voorwaarde voor het vinden van werk en de mogelijkheid om nieuwkomers met een pedagogische achtergrond in te zetten op de werkvloer.

● Het bieden van perspectief en ondersteuning aan mensen die sinds 19 juli niet meer onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.

● Inzetten van de best practices uit het onderwijs voor Oekraïense kinderen om het algemene nieuwkomersonderwijs te verbeteren.

 

 

Met dank aan alle mensen die we binnen het actieonderzoek hebben leren kennen die ons vertrouwd hebben met hun verhalen en ervaringen, cultural mediators Elena en Oksana voor het inzetten van hun expertise, de Goldschmeding Foundation voor het financieren van het project en de mensen vanuit Derksen & Drolsbach en Bisnez die ons vrijwillig ondersteunden. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd bij ons terecht. We wensen u veel inspiratie bij het lezen, en vooral veel daadkracht om iets te doen met wat u leest.

Referentie: 
Sandrine Lafay, Jolien de Vries, Frans Somers, Anna Bilenka, Suzanne Kuijpers, Abdulwadoud Faraj, Renée Frissen | 2023
69 pagina's | Open Embassy
https://www.openembassy.nl/wp-content/uploads/2023/04/De-kracht-van-communities-Eindrapportage-van-het-actieonderzoek-met-mensen-uit-Oekraine-OpenEmbassy.pdf
Trefwoorden: 
arbeid, beleid, Burgerschap, casuistiek, community (nl), hulpbehoefte, identiteit, integratie, Nederland, Oekraïne, onderwijs, Onderzoek, oorlog, opvang, rapporten, rechten van de mens, vluchtelingen