De kansen die lessen uit eerdere crises bieden

De huidige coronacrisis zal nog wel een paar jaar duren en gevolgen houden voor de veiligheid.
Dat zei Marnix Eysink Smeets - lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid - als gastspreker tijdens de online nieuwjaarsreceptie van ASIS Benelux en Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland.

We kunnen volgens hem veel leren van eerdere crises, omdat die een vergelijkbaar patroon hadden. 

Referentie: 
Trefwoorden: 
COVID-19, criminaliteit, crises, crisismanagement, geweld, maatschappij, nationalisme, Nederland, Opinie, overheid, paniek, veiligheid, Veiligheidsregio's