De joden in Nederland anno 2009 : continuïteit en verandering

Dit boek is het vervolg op 'De Joden in Nederland anno 2000'. Dat boek bevatte de resultaten van een omvangrijk onderzoek waarin zowel de demografische kenmerken van de groep als haar binding aan het Jodendom een plaats vonden. De oorspronkelijke steekproef werd aangevuld met leden van de volgende generatie. De overdracht van Joodse binding van ouders op kinderen en de Joodse binding van jongeren zijn onderwerpen van deze publicatie. Ten slotte werd het aantal Joden in Nederland aan een nieuwe schatting onderworpen.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Hanna van Solinge, Carlo van Praag ,Nicole van der Gaag ... [et al.] | 2010
XII, 196 p | Diemen : AMB


Onderzoek in opdracht van Joods Maatschappelijk Werk, uitgevoerd door het Nederlands Interdisciplina
Trefwoorden: 
joden, jodendom, identiteit, jeugd, Nederland, Israel, Onderzoek
Plaatsingscode: 
s1.1 SOL