De incomplete stijlgids

De woorden die we gebruiken en de manier waarop we ze gebruiken, laten goed zien hoe we als samenleving naar de wereld kijken. Omdat WOMEN Inc. streeft naar een inclusieve samenleving, zetten wij ons ook in voor inclusief taal- en beeldgebruik. Hoe kun je op een gelijkwaardige manier communiceren? Hoe herken je stereotiepe beelden en welke termen kun je het beste gebruiken bij het schrijven over mensen en groepen? 

Iedereen die inclusief wil communiceren loopt tegen dit soort vragen aan. Om hier antwoord op te kunnen geven is WOMEN Inc. een aantal jaar geleden een pilot gestart en de resultaten hebben we samengevat in – inmiddels de tweede versie van – de Incomplete Stijlgids. Je kunt de stijlgids als wegwijzer gebruiken om te leren op een bewuste manier met communicatie om te gaan, hoe wij hier als organisatie mee omgaan en wat de stand van zaken is in ons constante leerproces.

 

Linguistic Bias
Taal heeft de kracht om in en uit te sluiten. In het streven naar een gelijkwaardige maatschappij moeten we ons bewust zijn van deze functie van taal. Zo kunnen vooroordelen ontstaan door de woorden die we gebruiken. Een vooroordeel is een (onbewuste) mening over iets of iemand, vaak zonder dat je diegene goed kent. Het gebruik van stereotypering, stereotypen en stereotiep taalgebruik versterken bestaande vooroordelen. Met een stereotype bedoelen we een vaststaand, overdreven beeld van een bepaald persoon of een bepaalde groep, dat vaak niet overeenkomt met de werkelijkheid. 

Stereotypering kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo is het goed terug te zien waarop we labels – ook wel etiketten – gebruiken in taal. Denk bijvoorbeeld aan de woorden ‘brandweerman’ in plaats van ‘brandweerkracht’, het woord ‘papadag’ terwijl ‘mamadag’ niet bestaat, of de toevoeging van het woord ‘vrouwelijke’ in ‘vrouwelijke hoogleraar’ die nodig lijkt omdat het woord ‘hoogleraar’ ons impliciet en automatisch aan een man doet denken. In de stijlgids staan verschillende voorbeelden en vormen van linguistic bias uitgelegd en ook tips om deze te voorkomen wanneer we schrijven over o.a. gender, etniciteit, seksualiteit en mentale en/of fysieke beperking.

 

Wat valt er verder te lezen?
Naast tips voor taalgebruik, leggen we ook uit hoe je beeldtaal inclusief kunt gebruiken. Omdat een afbeelding een artikel of social media post opvallender en aantrekkelijker kan maken, maar tegelijkertijd veel over een onderwerp duidelijk maakt zonder woorden te gebruiken. Ook leggen we onze richtlijnen uit voor sociale media en hoe we modereren. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je verder lezen over deze onderwerpen? Kijk dan ook bij de literatuur en bronnen voor verdere informatie!

Referentie: 
WOMEN Inc. | 2023
30 pagina's | Amsterdam : WOMEN Inc.
https://www.womeninc.nl/wp-content/uploads/2023/10/WI-Stijlgids-2023.pdf
Trefwoorden: 
beeldvorming, Diversiteit, gender, Handreikingen, journalistiek, media, Opinie, Richtlijnen, taal, vrouwen