De Grote Methodiekengids : definitie • inventarisatie • praktische toepasbaarheid • wetenschappelijke onderbouwing van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking

De Grote Methodiekengids presenteert een actueel overzicht van begeleidingsmethodieken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren kunnen begeleidingsmethodieken erg behulpzaam zijn voor begeleiders, behandelaren en andere betrokkenen. Een begeleidingsmethodiek geeft een medewerker onder andere een gedeelde zienswijze en concrete handvatten om systematischer te handelen. Dit vergroot  handelingsbekwaamheid en helpt om beter in te spelen op specifieke behoeften en wensen van cliënten. Daarmee is het werken volgens methodieken één van de manieren voor professionalisering.

Maar wat is een begeleidingsmethodiek eigenlijk? Welke zijn er in Nederland? En voor welke doelgroepen zijn ze ontwikkeld? Aan de hand van tien criteria zijn 28 begeleidingsmethodieken gevonden en overzichtelijk samengevat. Keuzestress?

De Grote Methodiekengids, het resultaat van twee jaar onderzoek door de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Alliade, helpt om per doelgroep een keuze te maken onder andere aan de hand van de praktische toepasbaarheid en de wetenschappelijke onderbouwing.

Deze onafhankelijke gids door het methodiekenwoud is onmisbaar voor begeleiders, beleidsmakers, bestuurders, managers, onderzoekers, orthopedagogen en psychologen in de verstandelijk gehandicaptenzorg. De Grote Methodiekengids bundelt de beschikbare informatie uit openbare bronnen en voorkomt dat iedere zorginstelling opnieuw vergelijkend methodiekenonderzoek moet doen.

Voor iedere cliënt de juiste methodiek?

Met bijdragen van: Janet Bloemhof, Alain D. Dekker, Roos Dijkstra, Marieke R. Groen, Marjanne D. van der Hoek, Johanna H.M. Hovenkamp-Hermelink, Karen van Huizen-van Oosten, Irene IJpma, Sophie de Jager en Aurora M. Ulgiati.

 

Referentie: 
Alain Dekker, Irene IJpma en Martha Martens (Red.) | 2024
454 pagina's | Groningen : University of Groningen Press
https://books.ugp.rug.nl/index.php/ugp/catalog/view/144/150/1064
ISBN: 9789403430546
Trefwoorden: 
Autisme, dementie, gezondheid, methoden en technieken, psychische stoornissen, verstandelijk gehandicapten, wetenschap