De golfbewegingen van rechtsextremistisch geweld in West-Europa : Aard, ernst en omvang van de rechts-extremistische geweldsdreiging in West-Europa, inclusief Nederland

De NCTV heeft over de rechts-extremistische geweldsdreiging gepubliceerd sinds de verschijning van het eerste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) in 2005. Hierbij wordt breed gekeken naar alle dreigingsontwikkelingen die in potentie kunnen leiden tot terroristisch geweld. De geschiedenis, maar ook de actualiteit, toonden aan dat terroristisch geweld niet beperkt blijft tot jihadisme. Ook in de Nationale Contraterrorisme Strategie 2016-2020 staat dat rechts-extremisme de bijzondere aandacht heeft van de NCTV. 

Het rechts-extremisme raakte niettemin in de beeldvorming vaak ondergesneeuwd door het jihadisme. Dit is in belangrijke mate ook begrijpelijk omdat de jihadistische geweldsdreiging, in ieder geval in Nederland, het laatste decennium de bepalende factor is geweest in het dreigingsbeeld terrorisme. 

 

Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen:

 

1. Hoe heeft sinds de Tweede Wereldoorlog het rechtsextremistisch en rechts-terroristisch geweld zich in West-Europa voorgedaan, inclusief Nederland?

2. Is er een (eenduidig) cijfermatig overzicht van rechtsextremistisch geweld in West-Europa? Wat kan er worden gezegd over een eventuele toename of afname in de afgelopen vijf jaar?

3. Wat zijn de inhoudelijke elementen van de hedendaagse rechts-extremistische ideologie in West-Europa en welke plek neemt geweld daarbij in?

4. Welke organisatievorm en modus operandi worden gebruikt en op welke doelwitten richt het geweld zich? 

5. Wat is de rol van het internet en sociale media bij rechtsextremistisch geweld in Nederland?

6. Welke factoren dragen bij aan een voedingsbodem voor gewelddadig rechts-extremisme in West-Europa?

 

In de conclusie wordt op basis van de voorafgaande hoofdstukken antwoord gegeven op de hoofdvraag.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
2018
38 pagina's | Den Haag : Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
https://www.nctv.nl/binaries/Rapport%20Toename%20van%20rechts-extremistisch%20geweld%20in%20West-Europa_tcm31-361851.pdf
Trefwoorden: 
criminaliteit, extremisme, geschiedenis, geweld, ideologieen, internet, naoorlogstijd, organisaties, slachtoffers, Sociale media, veiligheid, West-Europa