De evidence-based behandeling van de posttraumatische stressstoornis

toelichting In deze bijblijfsessie zal een drietal belangrijke evidence-based psychotherapeutische methoden voor de behandeling van de posttraumatische stressstoornis (ptss) worden besproken. Het gaat om narrative exposure therapy (net), het Kort Eclectisch behandelingsprotocol voor ptss (kep) en eye movement desensitization and reprocessing (emdr). Er zal vooral worden ingegaan op de behandeling van complexe patiënten, die te maken hebben gehad met oorlog, vervolging, geweld en/of beroepsgerelateerd trauma. Betoogd zal worden dat ook bij complex getraumatiseerde patiënten heel goed met net, kep of emdr traumagerichte behandeling kan plaatsvinden en dat dit doorgaans zelfs de voorkeur verdient boven andere behandelmethoden. leerdoelenAan het einde van de sessie worden de deelnemers geacht op de hoogte te zijn van drie evidence-based behandelvormen voor ptss. Zij hebben dan kennis van de mogelijkheden om ook bij complexere patiënten gerichte traumatherapie uit te voeren.

Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
R.A. Jongedijk, B.P.R. Gersons, F.J.J. Ter Heide | 2010
In: Tijdschrift voor Psychiatrie, ISSN 0303 7339 | 52 | 4 | 221-222
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/423/articles/7664
Trefwoorden: 
behandeling, complex trauma, diagnostiek, Educatie, evidence based, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Kort Eclectisch behandelingsprotocol voor ptss (KEP), methoden en technieken, Narratieve Exposure Therapie (NET), Posttraumatische Stressstoornis (PTSS), PTSS