Is de crisisbeheersing ‘getroffenenproof’’? Enkele vuistregels.

Komend voorjaar zijn Impact en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) van plan om bijeenkomsten te organiseren rond de interviewbundel “Wereld van Verschil”. In deze bundel vertelden getroffenen en nabestaanden van crises over hun ervaringen met de overheid.

De overheid die bij crises op allerlei manieren met getroffenen in aanraking komt. Van vrijwilliger in de  opvanghal tot de minister-president die een herdenkingsbijeenkomst bijwoont. Uit de interviews komt naar voren dat getroffenen bij crises vaak een gebrek aan pragmatisme en menselijke maat ervaren. Afspraken en procedures worden leidend, het leed van de getroffene raakt ondergesneeuwd. Zoals de een boete kregen omdat het lichaam van hun zoon niet binnen de in de Wet op de Lijkbezorging gestelde termijn begraven was. Nu regio’s in het land druk in de weer zijn om het regionaal crisisplan te vervolmaken en vast te stellen, is het een uitgelezen kans om te toetsen of de nieuwe plannen “getroffenenproof” zijn.

In bijeenkomsten in de regio brengen NGB en Impact getroffenen en plannenmakers bijeen, om te bespreken of de lessen van getroffenen van eerdere rampen en crises voldoende zijn ingebed in de nieuwe plannen.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Josée Netten, Michel Dückers, Wouter Jong, | 2011
In: Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, ISSN 1875-7561 | 9 | 2 | maart/april | 44 | Den Haag : Directie Nationale Veiligheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie
http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/magazine-nvcb-maart-april-2011.pdf
Affiliatie auteur(s):