De April-mei-stakingen van 1943

In de geschiedenis van de bezettingsjaren vormen de gebeurtenissen van eind April—begin Mei 1943 een merkwaardige episode: het eerste massale verzet van het Nederlandse volk. Er werd in grote delen van het land spontaan gestaakt, soms heftig en verbitterd, dikwijls ook enigszins aarzelend en weinig demonstratief. Het besluit van Generaal Christiansen van 29 April 1943, dat terugvoering in krijgsgevangenschap van het voormalige Nederlandse leger inhield, lokte in ieder geval verschillende reacties uit.

Juist dit maakte het onderzoek moeilijk. Bij navraag bleken de herinneringen dikwijls verbleekt, vooral in de streken, waar weinig gebeurd was. En zoals het gewoonlijk gaat, de getuigenissen weerspreken elkander. De waarheid kon slechts bij benadering worden vastgesteld. Wij verwachten dus critiek en aanvullende gegevens, die het mogelijk zullen maken, in een eventuele herdruk van dit boek verschillende onnauwkeurigheden te verbeteren.
Het standaardwerk De April-mei-stakingen van 1943 (1950) van dr. P. J. Bouman is nu digitaal te raadplegen op de website van het NIOD Instituut voor Oorlogs,- Holocaust en Genocidestudies.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
P.J. Bouman | 1950
's-Gravenhage : Martinus Nijhoff
https://pure.knaw.nl/portal/files/1871154/1950_Bouman_aprilmeistakingen.pdf
Trefwoorden: 
April-mei staking