(Dag)klinische psychotherapie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis : systematische review en meta-analyse

ACHTERGROND

Klinische en dagklinische psychotherapie zijn behandelingen voor mensen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS). Het ontbreekt aan een systematisch overzicht van de effectiviteit van deze behandelingen.

 

DOEL

Het in kaart brengen van de effecten van (dag)klinische psychotherapie bij BPS (geregistreerd bij PROSPERO onder nummer CRD42020158557).

 

METHODE

PsycINFO en PubMed, en eerdere meta-analyses, werden doorzocht naar ongecontroleerde en gecontroleerde behandelstudies voor volwassenen met een BPS met (dag)klinische psychotherapie.

 

RESULTATEN

Na screening werden 37 studies geïncludeerd met 5936 patiënten met een BPS. Ongecontroleerde effectgroottes lieten een significant matig effect zien van (dag)klinische psychotherapie op de primaire uitkomsten (Hedges’ g = 0,77; 95%-BI: 0,67-0,87) en kwaliteit van leven (g = 0,84; 95%-BI: 0,54-1,13), van het begin tot het einde van de behandeling. De gecontroleerde studies lieten een significant klein effect zien van (dag)klinische psychotherapie op de primaire uitkomsten ten opzichte van ambulante psychotherapie (g = 0,27; 95%-BI: 0,15-0,39), en op kwaliteit van leven (g = 0,42; 95%-BI: 0,13-0,72) ten opzichte van controlecondities, aan het einde van de behandeling.

 

CONCLUSIE

(Dag)klinische psychotherapieën hebben een significant positief effect op klachten en kwaliteit van leven voor mensen met een BPS. Vervolgonderzoek naar herstel op langere termijn is nodig om de effectiviteit van (dag)klinische psychotherapie te kunnen vaststellen.

Referentie: 
Z. Loderus, M. Zoet, F. Chakhssi | 2022
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303-7339 | 63 | 3 | 145-151
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/64-2022-3-artikel-loderus.pdf
Trefwoorden: 
behandeling, Borderline persoonlijkheidsstoornis, dagbehandeling, literatuuronderzoek, meta-analyse, psychotherapie, reviews