Culturele diversiteit in de geestelijke gezondheidszorg

Achtergrond Van de totale Nederlandse bevolking heeft 25,7% een migratieachtergrond. De herkomstlanden, migratiemotieven en verblijfsduur in Nederland zijn erg divers.

 

Doel Een overzicht geven van de culturele diversiteit binnen de psychiatrie van verschillende groepen van mensen met een migratieachtergrond, en ingaan op de uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg aan deze groepen en de positie van transculturele psychiatrie in Nederland.

 

Methode Aan de hand van een integratie van een narratief literatuuroverzicht (zonder systematische search), eigen ervaringen en een fictieve casus bespreken we de belangrijkste groepen. Daarbij gaat het om gastarbeiders als specifieke groep eerstegeneratiemigranten, de tweedegeneratiemigranten met hun eigen problematiek, en tot slot vluchtelingen en ongedocumenteerden met een accumulatie van risicoverhogende factoren.

 

Resultaten Naast aanleg en migratiefactoren draagt onvoldoende begrip van culturele context bij aan de psychiatrische problematiek bij eerste- en tweedegeneratiemigranten. Vluchtelingen en ongedocumenteerden hebben daarnaast een beperkte toegang tot zorg. Voor ongedocumenteerden is er in Nederland een vergoedingensysteem waardoor ook zij een beroep op de zorg kunnen doen. Door meer begrip van culturele achtergronden kunnen professionals hun vaardigheden en communicatie op het gebied van interculturele psychiatrie verder verbeteren.

 

Conclusie Culturele diversiteit van patiëntengroepen leidt tot extra aandachtspunten voor diagnostiek en behandeling.

Referentie: 
M.H. Özgen, F. Karimi, M.H. Braakman | 2022
In: Tijdschrift voor Psychiatrie ; ISSN: 0303 7339 | 64 | 8 | 513-516
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13036_Culturele-diversiteit-in-de-geestelijke-gezondheidszorg
Trefwoorden: 
casuistiek, cultuur, Diversiteit, Eerste generatie, effectiviteit, Geestelijke gezondheidszorg, hulpverlening, Marokkanen, migranten, Nederland, Ongedocumenteerden, overzichtsartikelen, psychische stoornissen, Risicogroepen, transculturele psychiatrie, Turken, tweede generatie, vluchtelingen