Crisis Ter Apel komt door gebrek aan empathie met wie niet op ‘ons’ lijken

Sahar Noor, diversiteit & inclusiemanager, ziet een angstig en hard Nederland dat dit inhumane schandaal zelf veroorzaakt. Zij licht dit toe in dit opiniestuk.

Zevenhonderd gevluchte personen slapen op de grond. Al dagenlang. We zien beelden van deze personen, vrouwen, kinderen en mannen. Omringd door een zee van witte plastic dekens en vuilniszakken. Op de meeste beelden zie je groepjes bij elkaar. Bijna nooit een individu. Ze worden vaak gepresenteerd als ‘een groep’. In termen van ‘zij’.

Ondertussen wordt in harde taal over deze gevluchte personen gesproken. Er ontstaan zelfs nieuwe woorden: ‘asielchaos’, ‘asielcrisis’, ‘asielplaag’, ‘asielramp’ en ‘asielfrustratie’. 

Sahar Noor spreekt zelf van 'asielagressie'.

Trefwoorden: 
asielzoekers, Asielzoekerscentra (AZC), beeldvorming, beleid, crises, Dehumanisering, discriminatie, empathie, haat, Nederland, Opinie, overheid, racisme