Complex trauma

Ruim 7% van de Nederlanders ontwikkelt op enig moment in hun leven een posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS kan ontstaan als gevolg van enkelvoudige traumatische gebeurtenissen, zoals een auto-ongeluk of een overval. PTSS kan ook het gevolg zijn van meer complexe traumatische ervaringen: ervaringen die herhaaldelijk, langdurig en interpersoonlijk zijn. Van dergelijke ervaringen is bijvoorbeeld sprake bij slachtoffers van oorlog of georganiseerd geweld, mensenhandel, gijzeling of institutioneel misbruik. In dergelijke gevallen wordt er gesproken van ‘complex trauma'.

Ook de posttraumatische klachten zelf kunnen variëren in complexiteit. Naast PTSS is er dan sprake van problemen op meerdere terreinen: heftig of juist onderkoeld reageren op stressoren, moeite hebben met het vasthouden van een positief zelfbeeld, en moeite met intieme relaties. De combinatie van PTSS met deze drie probleemgebieden wordt wel omschreven als ‘complexe PTSS’.

Over complex trauma en complexe PTSS bestaan nog veel vragen. Zo wordt er wel gesteld dat de symptomen behorend bij PTSS het klachtenpatroon van slachtoffers van complex trauma onvoldoende weergeven. Daarnaast wordt gesteld dat de richtlijnen voor behandeling van PTSS onvoldoende aansluiten op de problematiek van patiënten met complexe PTSS. Op deze website zult u stukken aantreffen waarin een antwoord gezocht wordt op deze vragen.

 

Door Jackie June ter Heide, klinisch psycholoog en onderzoeker bij Stichting Centrum '45.

Referentie: 
2015