Blijven doorvertellen. Waarom oorlogstrauma's nooit eindigen : Transgenerationeel trauma

Een kamptrauma blijft niet beperkt tot de mensen die het opliepen, maar werkt ook door in de generaties na hen. Waarom is dat zo, en hoe werkt dat? 
 

Naar aanleiding van het deze maand opnieuw verschijnen van het kampdagboek van Eddy de Wind Eindstation Auschwitz (Uitgeverij Meulenhoff), schrijft Oscar van Gelderen in dit essay over transgenerationele traumatisering.
Hierin komen ook langs: seksuoloog en psychoanalyticus Herman Musaph die vier (over)levenstrategieën formuleerde om de ervaringen te 'verwerken'. Socioloog Jolande Withuis, die schreef over hoe en waarom na de oorlog de ‘jaren van kilte en stilte’ hun intrede deden. Socioloog Abram de Swaan, kinderpsychiater David de Levita en Ischa Meijer. De autweur beschrijft ook zijn eigen herinneringen.

Trefwoorden: 
erkenning, essays, gezinsgeheimen, herinneringen, overlevingsstrategie, persoonlijke ervaringen, psychiaters, sociologie, transgenerationele traumatisering, tweede generatie, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), veerkracht, verwerking