Bij het thema : Voorbij de vertrouwde vrede?

Bevrijdingsdag biedt Nederlanders jaarlijks de kans om in vrede de vrijheid te vieren die in 1945 werd gerealiseerd. Dat de invulling van die dag regelmatig aan discussie onderhevig is – een discussie die verder reikt dan het vraagstuk of het een vrije dag voor iedereen zou moeten zijn – illustreert in zekere zin de variatie aan posities die vertolkt kunnen en mogen worden in de democratische rechtsstaat.

 

Recent spitste de discussie zich toe op de vraag of we vrijheid eigenlijk wel konden vieren nu er in het oosten van Europa een nieuwe oorlog woedt. Tot een eenduidig antwoord leidde dat niet, al gingen de Bevrijdingsfestivals door.

[...]

Ben Schoenmaker gaat in zijn bijdrage in op de relatie tussen krijgsmacht en maatschappij. Dit is een relatie waarin de beeldvorming decennialang niet altijd goed aansloot op de werkelijkheid, zo toont hij, terwijl de vertrouwdheid met het leger afnam ondanks de toegenomen zichtbaarheid na het einde van de Koude Oorlog.

Referentie: 
Kees Ribbens | 2022
In: WO2 : Onderzoek uitgelicht ; ISSN: 2213-6177 | 11 | 3 | Juni
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/vechten-voor-vrijheid/voorbij-de-vertrouwde-vrede/
Trefwoorden: 
geschiedenis, militairen, Vrede, vredesmissies (VN), Vrijheid