Bij het thema : Pluriformiteit in vrijheid

Rituelen worden vaak geassocieerd met herkenbaarheid en consistentie. Toch bewegen veel rituelen ook langzaam met hun tijd mee. Kees Ribens betoogt dat ook rituelen rond het vieren van vrijheid veranderlijk zijn en daarmee gerelateerd aan de pluriformiteit van de democratische samenleving, waarin discussie plaatsvindt over ... 

Referentie: 
Kees Ribbens | 2023
In: WO2 Onderzoek uitgelicht ; ISSN: 2213-6177 | 12 | 4 | november
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/vrijheidsrituelen/pluriformiteit-in-vrijheid/
Trefwoorden: 
cultuur, Herinneringscultuur, oorlog, rituelen, Tweede Wereldoorlog (1939-1945), Vrijheid