Bij het thema : Joods leven na de Holocaust

“Laten we Joods leven niet alleen definiëren vanuit wat er zou ontbreken, maar laten we ook vieren wat Joods leven nu wél te bieden heeft,” zei directeur Emile Schrijver van het Joods Cultureel Kwartier onlangs. Een mooie uitnodiging die ook een belangrijke vraag oproept: hoe kunnen we de rijkdom en diversiteit van Joods leven vieren zonder voorbij te gaan aan de doorwerking van de Holocaust in het heden van verschillende (naoorlogse) generaties?

 

Deze editie van WO2 Onderzoek uitgelicht, die online gaat rond Holocaust Memorial Day op 27 januari, gaat in op deze en andere actuele vragen en inzichten op het gebied van Joods leven in Nederland.

Referentie: 
Froukje Demant | 2022
In: WO2 Onderzoek Uitgelicht ; ISSN: 2213-6177 | 11 | 1 | januari | Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/joods-leven/joods-leven-na-de-holocaust/
Trefwoorden: 
ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld, cultuur, identiteit, joden, jodendom, Joods Maatschappelijk Werk (JMW), naoorlogse generatie, naoorlogstijd, Nederland, samenleving, transgenerationele overdracht, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)