Bezoek aan Bergen-Belsen

Freelance journalist Iris Verhoeven werd onlangs benaderd door herinneringscentrum Bergen-Belsen met de vraag of ze kon helpen meer Nederlandse aandacht te krijgen voor een tentoonstelling over het verblijf van kinderen in het Duitse kamp.
Onlangs bezocht Verhoeven Bergen-Belsen en het bijbehorende museum zelf. Dit artikel bevat haar (beeld)verhaal.

Referentie: 
Trefwoorden: 
Bergen-Belsen, concentratiekampen, emoties, geschiedenis, monumenten, persoonlijke ervaringen, reisverslagen, Tweede Wereldoorlog (1939-1945)