Bewogen Terugkeer : Methodiek voor psychosociale begeleiding van (ex)asielzoekers en ongedocumenteerden

Als de asielaanvraag definitief is afgewezen, moeten asielzoekers in principe Nederland binnen vier weken verlaten. Het is van belang dat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken voor terugkeer en zich daarvoor ook zelf verantwoordelijk voelen. Begeleiders kunnen een belangrijk rol vervullen bij dit proces van besluitvorming. Het boek Bewogen Terugkeer is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema terugkeer. Meer specifiek is het bedoeld voor begeleiders van (afgewezen) asielzoekers en ongedocumenteerden. Bewogen terugkeer is tot stand gekomen met behulp van praktijkervaringen van organisaties die zich bezighouden met de terugkeer van (ex)asielzoekers en ongedocumenteerden. De methodiek geeft inzicht in het complexe besluitvormings- en voorbereidingsproces waarin (ex)asielzoekers en ongedocumenteerden zich bevinden. Daarnaast geeft de auteur praktische aanwijzingen aan begeleiders hoe ze het onderwerp ‘terugkeer’ bespreekbaar kunnen maken en hoe ze aandacht kunnen geven aan de psychosociale aspecten tijdens de voorbereiding van het vertrek. Praktijkervaringen en beschikbare literatuur over terugkeermigratie zijn vertaald in een aantal werkdocumenten en instrumenten die door organisaties en begeleiders direct toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Diana Geraci en Evert Bloemen | 2017
103 pagina's | Utrecht : Phaross, expertisecentrum gezondheidsverschillen
http://www.pharos.nl/documents/doc/webshop/bewogen_terugkeer-2017.pdf
Trefwoorden: 
Asielprocedure, asielzoekers, beleid, migranten, Ongedocumenteerden, terugkeer, vluchtelingen