Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging: een visie op jeugd-ggz

Dit document beschrijft de plaats van de jeugd-ggz in het domein van de jeugdhulp. Daarbij wordt aangeduid welke ambities de jeugd-ggz heeft om de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren zo slim en efficiƫnt mogelijk te organiseren.Geachte bezoeker,

De informatie die u nu opvraagt, kan door psychotraumanet niet aan u worden getoond. Dit kan verschillende redenen hebben, waarvan (bescherming van het) auteursrecht de meeste voorkomende is. Wanneer het mogelijk is om u door te verwijzen naar de bron van deze informatie, dan ziet u hier onder een link naar die plek.

Als er geen link staat, kunt u contact opnemen met de bibliotheek, die u verder op weg kan helpen.

Met vriendelijke groet,
Het psychotraumanet-team.


Referentie: 
Katrien de Ponti, Jan Menting, Bertine Lahuis, Arnold Allertz, Jos Rietveld, Peter Dijkshoorn, Djieuwke Verseput | 2014
38 | GGZ Nederland
http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Visiedocument%20Jeugd%20-%20Een%20visie%20op%20jeugd-ggz,%20beschikbaar,%20bereikbaar%20en%20in%20beweging.pdf
Visiedocument 2014
Trefwoorden: 
allochtonen, behandeling, beleid, deskundigheidsbevordering, evidence based, Geestelijke gezondheidszorg, hulpverleners, jeugd, Jeugd-ggz, jeugdbeleid, Jeugdzorg, jongeren, kinderen, mishandeling, organisaties, ouders, overheid, partners (nl), preventie, psychische stoornissen, samenwerking, seksueel geweld, Transities, veerkracht, verwaarlozing, Visie, wetgeving