Kindermishandeling: signaleren en handelen

Met de komst van de Wet meldcode wordt meer dan voorheen van professionals verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Deze geactualiseerde druk is afgestemd op de laatste ontwikkelingen rond de Wet meldcode. Daarnaast worden de aard, de oorzaken en de gevolgen van kindermishandeling beschreven. Ook de signalen van kindermishandeling komen uitgebreid aan de...

Lessen in crisisbeheersing : dilemma's uit het schietdrama in Alphen aan den Rijn

Het schietdrama in het Alphense winkelcentrum De Ridderhof van 9 april 2011 heeft geleid tot verschillende evaluaties. Lessen in crisisbeheersing start eveneens vanuit de gebeurtenissen in Alphen aan den Rijn, maar is niet vergelijkbaar met de andere rapporten. Dit boek zoekt vooral naar verklaringen en breder te hanteren lessen voor toekomstige crisissituaties. Zeven thema’s en dilemma’s staan...

Groepscohesie en geweld : hoe militairen onderscheid maken tussen combattant en non-combattant

Legitiem geweld en onrechtmatig geweld zijn juridische categorieën die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de opvattingen van militairen. Hoe kunnen militairen de wil ontwikkelen om hun opponent - iemand die ze totaal niet kennen - te doden? En hoe kunnen zij gelijkertijd in staat zijn de mensenrechten van een (krijgs-) gevangene te respecteren? Dit artikel probeert op basis van veldwerk deze vragen te beantwoorden. Daarbij komt de vorming van een militaire groepsidentiteit aan de orde, evenals de creatie van een 'wij', opvattingen over een 'zij' en over buitenstaanders.

Doden tijdens een militaire missie: een onderzoek

Dit artikel behandelt het proces van doden en onderzoekt de vraag welke rol schuldgevoelens hebben bij het verwerkingsproces. Hoe komt een militair ertoe om te doden? Welke barrières moet hij daarvoor overwinnen? Hoe verwerkt hij deze ervaring vervolgens? En welke rol spelen morele gevoelens daarbij?

De laatste trein: zelfmoord op het spoor

Jaarlijks springen er zo'n tweehonderd mensen voor de trein, bjna altijd met dodelijke afloop. Daarna volgt een zware klus voor spoorwegpersoneel en politie. 'Die geur, daar heb ik nog steeds last van'.

Blauwdruk Mentale Zorglijn Politie

In deze Blauwdruk beschrijft de projectgroep haar bevindingen, analyses en ideeën voor de toekomst naar aanleiding van de vraag of politiemedewerkers de psychische zorg krijgen die ze nodig hebben.

Als de dienst er op zit

In 2010 is de richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden ontwikkeld. Stichting Impact onderzocht hoe dit zich in de praktijk vertaalt door het raadplegen van beschikbare documentatie en het uitvoeren van en groot aantal interviews bij de verschillende organisaties. In aanvulling is tevens gekeken of en hoe oud-werknemers (postactieven) ondersteund worden.

Belevingswereld van militairen op missie: Task Force Uruzgan 2006-2010 ‘Getuigenissen van een missie'

In het onlangs verschenen boek Task Force Uruzgan 2006-2010 ‘Getuigenissen van een misse’ komen 23 jonge officieren aan het woord die tussen 2006 en 2010 als commandant in Afghanistan waren. Hoe hebben zij en hun thuisfront de missie beleefd? Wat hebben zij meegemaakt? en hoe gingen zij, en de mensen voor wie zij verantwoordelijk waren, om met de soms heftige incidenten?

 

Op zoek naar zin in de GGZ : in gesprek met Ernst Bohlmeijer, hoogleraar Mental Health Promotion

In de vorige Cogiscope is in de rubriek ‘Berichten uit het veld’ kort aandacht besteed aan de nieuwe leerstoel Mental Health promotion aan de Universiteit van Twente. Het betreft een interessante ontwikkeling in de GGZ die we graag nader belichten. Michaela schok had een uitgebreid interview met de nieuwe hoogleraar. Waar wilt u zich met deze leerstoel op richten? ‘Geestelijke...

‘Slachtoffers zijn ontzettend veerkrachtig’: Directeur beleid Slachtofferhulp Nederland Victor Jammers over slachtoffers, weerbaarheid en de veranderende kijk op hulpverlening

Victor Jammers stapte in 2009, na ruim negen jaar bij het ministerie van Justitie werkzaam te zijn geweest als hoofd preventie- en slachtofferbeleid, over naar slachtofferhulp Nederland. Daar vervult hij nu de functie van directeur beleid. en ten Lohuis sprak met hem op het hoofdkantoor van slachtofferhulp Nederland in Utrecht. Van algemene (crisis)opvang naar maatwerk Alvorens...

Pagina's