De strijd om de residentie. Tweede Wereldoorlogveteranen vertellen over gevechten bij Ypenburg

72 jaar geleden, in de meidagen van 1940, zou er rond Den Haag een harde strijd worden uitgevochten tussen Nederlandse troepen en het Duitse luchtlandingsleger. Twee veteranen vertellen over de gevechten rond vliegveld Ypenburg waaraan zij deelnamen en die hen altijd zullen bijblijven. Een van hen, Jacob Rouwit: “Je wist helemaal niet wat er ging gebeuren. De officieren wisten denk ik ook...

Handboek posttraumatische stressstoornissen

Deel 1: Van enkelvoudig trauma tot complexe PTSS, Deel 2: Gestalten van trauma, Deel 3: Antecendente variabelen: individu, persoonlijkheid en cultuur, Deel 4: Opvang na schokkende gebeurtenissen, Deel 5: Diagnostiek en behandeling van PTSS bij kinderen, Deel 6: Diagnostiek en behandeling van PTSS bij volwassenen, Deel 7: Implicaties van trauma, Deel 8: Perspectieven op psychotrauma.

Task Force Uruzgan : (2006-2010) : 'getuigenissen van een missie'

Task Force Uruzgan, (2006-2010), 'getuigenissen van een missie'[interviews] J.M.H. GroenGedrukt boekTwintig interviews met jonge Nederlandse officieren die in de periode 2005 tot 2010 betrokken waren bij de 'International Security Assistance Force (ISAF) missie in Afghanistan. (bibliotheek.nl)

Gevolgen van partnerdoding voor kinderen

Dit artikel bespreekt de eerste resultaten van een dossieronderzoek van het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren (Universitair Medisch Centrum Utrecht) dat uitgevoerd wordt om inzicht te krijgen in de gevolgen van partnerdoding voor kinderen.

Naar eer en geweten : geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht

Van militairen wordt een vergaande inzet gevraagd, en daarbij dragen zij - zeker tijdens uitzending - grote verantwoordelijkheid. Hoe worden ze in staat gesteld om te doen en te geven wat soms ver uitgaat boven wat normaal en voorstelbaar is? Dit boek gaat over de morele vorming van militairen. De Geestelijke Verzorging is er om hen bij te staan. Hoe kan, en hoe moet de Geestelijke Verzorging...

Kindermishandeling: signaleren en handelen

Met de komst van de Wet meldcode wordt meer dan voorheen van professionals verwacht dat zij alert zijn op signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Deze geactualiseerde druk is afgestemd op de laatste ontwikkelingen rond de Wet meldcode. Daarnaast worden de aard, de oorzaken en de gevolgen van kindermishandeling beschreven. Ook de signalen van kindermishandeling komen uitgebreid aan de...

Lessen in crisisbeheersing : dilemma's uit het schietdrama in Alphen aan den Rijn

Het schietdrama in het Alphense winkelcentrum De Ridderhof van 9 april 2011 heeft geleid tot verschillende evaluaties. Lessen in crisisbeheersing start eveneens vanuit de gebeurtenissen in Alphen aan den Rijn, maar is niet vergelijkbaar met de andere rapporten. Dit boek zoekt vooral naar verklaringen en breder te hanteren lessen voor toekomstige crisissituaties. Zeven thema’s en dilemma’s staan...

Groepscohesie en geweld : hoe militairen onderscheid maken tussen combattant en non-combattant

Legitiem geweld en onrechtmatig geweld zijn juridische categorieën die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de opvattingen van militairen. Hoe kunnen militairen de wil ontwikkelen om hun opponent - iemand die ze totaal niet kennen - te doden? En hoe kunnen zij gelijkertijd in staat zijn de mensenrechten van een (krijgs-) gevangene te respecteren? Dit artikel probeert op basis van veldwerk deze vragen te beantwoorden. Daarbij komt de vorming van een militaire groepsidentiteit aan de orde, evenals de creatie van een 'wij', opvattingen over een 'zij' en over buitenstaanders.

Doden tijdens een militaire missie: een onderzoek

Dit artikel behandelt het proces van doden en onderzoekt de vraag welke rol schuldgevoelens hebben bij het verwerkingsproces. Hoe komt een militair ertoe om te doden? Welke barrières moet hij daarvoor overwinnen? Hoe verwerkt hij deze ervaring vervolgens? En welke rol spelen morele gevoelens daarbij?

De laatste trein: zelfmoord op het spoor

Jaarlijks springen er zo'n tweehonderd mensen voor de trein, bjna altijd met dodelijke afloop. Daarna volgt een zware klus voor spoorwegpersoneel en politie. 'Die geur, daar heb ik nog steeds last van'.

Pagina's