'De kracht van je leven' : de narratieve methode in de GGZ-preventie bij Turkse en marokkaanse ouderen met depressieve klachten

De verhalen die mensen over zichzelf vertellen, geven structuur aan hun leven. Maar in die structuur kunnen ze mettertijd vastlopen. Narratieve methodes helpen hen om hun levensverhaal op een anderen manier te vertellen - en zicht te krijgen op een ander plot.

Multiculturele dood op de afdeling spoedeisende hulp

Dood en sterven: niets is zo universeel en toch zo uniek als de wijze waarop individu en gemeenschappen dit beleven en ermee omgaan. Naast een individuele wijze van omgaan met sterven en dood, en hierdoor ook met rouwen, worden onze opvattingen, gevoelens en uitingen sterk gevormd door de sociaal-culturele groep waarin wij opgroeien en leven.

Op zoek naar verbondenheid: de behandeling van vluchtelingen in de kliniek van Centrum ’45

Vluchtelingen die in de kliniek van Centrum ’45 worden behandeld, waarderen vooral het gevoel van verbondenheid met medecliënten. Interculturele dynamiek speelt een belangrijke rol in de behandeling. Zo herwinnen de cliënten het vertrouwen in de medemens.  

Leven na de vlucht: Systeembehandeling bij getraumatiseerde asielzoekers- en vluchtelingengezinnen

ZRA en GGZ-Nederland1 boden de afgelopen jaren de mogelijkheid innovatieve projecten te ontwikkelen ten behoeve van asielzoekers. Dat gaf ons een goede gelegenheid een project te maken van de behandeling van asielzoekers- en vluchtelingengezinnen . Na jarenlange ervaring in het werken met deze gezinnen was bij ons de wens gegroeid om onze bevindingen te beschrijven, verder te ontwikkelen en overdraagbaar te maken voor de reguliere GGZ instellingen.

Migratie in psychoanalyse. Van stagnatie naar integratie

‘De kindertijd is een land waaruit wij allen moeten emigreren’. Zo schreef Hafid Bouazza. Hij geeft daarmee aan dat we allemaal al dan niet symbolisch een land verlaten, een kinderland. Als migrant neem je afscheid van je moederland. Maar je blijft die je vroeger was én je moet worden die je bent. Dit thema van continuïteit en discontinuïteit in de zelfbeleving is voor de migrant een belangrijke psychische opgave: het weten wie je bent en het verdragen dat voor kortere of langere tijd niet meer te weten (Akhtar, 1999; Meurs, 1998, Papadopoulus, 2002).

Veerkracht behouden, veerkracht herstellen : je stressreacties leren herkennen

 

Eind januari organiseerde de War Trauma Foundation een tweedaagse internationale expertmeeting voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg uit Nederland, het Middenoosten en Algerije, onder de titel Towards a peaceful life: different approaches to restore resilience after war.

 

Ruim dertig hulpverleners uit Nederland, het Midden-Oosten en Algerije kwamen bijeen. Hanneke Bot doet verslag van haar bevindingen.

 

Leren van mensen met meer ervaring

 

Als slachtoffers van geweld ook daders zijn: dilemma's in de hulpverlening

Tegen daders en slachtoffers van geweld wordt geheel verschillend aangekeken. Slachtoffers worden meestal gezien als onschuldige personen die sympathie verdienen en recht hebben op materiële en immateriële hulp. In Nederland is deze visie mede te danken aan het gegroeide inzicht in de (late) gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Oorlogsgetroffenen hebben zich, vaak tezamen met behandelaars, ervoor ingespannen om een maatschappelijke erkenning van het slachtofferschap te bereiken.

Trauma is meer dan emotie: interview met Prof.dr. Rolf J. Kleber

Hoogleraren hebben in Utrecht bescheiden kamers. In het Langeveldgebouw in de Uithof werkt bijzonder hoogleraar psychotraumatologie Rolf Kleber te midden van vele stapels papieren. Op het bureaublad resteert ruimte voor precies één a-viertje en een elleboog aan weerszijden. Iets wegdoen vindt hij moeilijk. Mijn oog valt bij binnenkomst op een stapeltje ICODO-info’s van meer dan vijftien jaar oud.

Psychodiagnostiek bij migranten en vluchtelingen; een landelijke enquête onder psychologen

In opdracht van GGZ Nederland in het kader van het Actieplan Interculturalisatie

 

Actieplan Interculturalisatie is een project van GGZ Nederland en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS

Deze publicatie en het onderzoek waarop deze publicatie gebaseerd is, maakt onderdeel uit van het Actieplan Interculturalisatie van GGZ Nederland. Doel van het actieplan is de intercul-turalisatie -het bieden van klantgerichte zorg in een multiculturele samenleving- van de sector op een hoger plan te brengen.

Pagina's