Getraumatiseerde ouders en de relatie met hun kinderen in historisch en cultureel perspectief

Traumatized parents and their relationship with their children in a historical and cultural perspective Whether or not children can be affected by the traumatization of their parents has been the topic of a longstanding discussion. Clinical reports emphasized the severity of parental emotional problems and subsequent transmission of such problems across generations, but most systematic and controlled studies have not found any extreme psychopathology. However, research could have been biased as it reported on grown-up children of parents with traumatic experiences.

Een theoretisch model voor transculturele psychiatrie

Achtergrond De behandeling van niet-westerse patiënten verloopt vaak moeizaam. De reden is onduidelijk. doel Suggesties voor de benadering van de moeilijkheden in de (transculturele) psychiatrische praktijk. Methode Presentatie van een theoretisch model, afgeleid uit praktijkvoorbeelden, dat inzicht geeft in de essentie van (transculturele) psychiatrie. Het model is gebaseerd op twee betekenissen van het begrip 'cultuur' en op een uitwerking van de universaliteits- en relativiteitsdichotomie.

De rol van cultuur in het omgaan met psychotrauma

In this paper, the theme of the special issue on Culture and Trauma is introduced. In both empirically oriented articles as well as theoretical and contemplative contributions, the role of culture and migration context in the development of psychological problems following trauma, culture-specific or generic coping with the consequences, help-seeking behavior, and the need for culturally sensitive treatment is explored.

Crisis en creativiteit: identificatieprocessen van alleenstaande minderjarige asielzoekers

De focus van dit onderzoek lag op drie belangrijke invloedsfactoren: adolescentie, migratie en toekomstperspectief. Het onderzoek laat zien dat ama's zowel crisis ervaren als sterke overlevingsstrategieën ontwikkelen.

Cultuur en psychodiagnostiek : professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten

Tal van psychodiagnostische instrumenten zijn niet gevalideerd voor etnisch-culturele minderheidsgroepen in Nederland. In dit boek, bedoeld voor de interculturele hulpverleningspraktijk van de GGZ, worden de problemen in de interculturele psychodiagnostiek geschetst. Er worden methoden aangereikt hoe op een professionele manier deze problemen het hoofd te bieden. Aan de hand van casuïstiek geven interculturele hulpverleners inzicht in hoe psychologische instrumenten kunnen worden toegepast op een cultuur sensitieve manier.

Asielzoekers: ziek door trauma's van ver weg of juist van heel dichtbij?

The problems of asylum seekers are multiple and complex. Next to having experienced a lot of adversities in their country of origin, when they arrive in a host country they face a (usually long) asylum procedure and a multitude of post-migration living problems. Literature shows high prevalence rates of mental disorders and low quality of life. The length of the asylum procedure is an even more important risk factor for psychopathology than the adverse life events in the country of origin.

Als je maar niet tekortkomt'. Transgenerationele angst voor armoede bij migranten in de GGZ

De auteur beschrijft in dit artikel hoe armoede bij sommige migrantencliënten ervaringen met zich mee brengt die diep beangstigend en deprimerend kunnen zijn. Deze ervaringen leiden tot ongezonde relationele problemen die impliciet door generaties heen overeind blijven. Vanuit klinische ervaringen belicht de auteur aan de hand van een casaus de processen die hierbij en rol spelen. Ook besteedt hij aandacht aan typische tegenoverdracht zoals onmachtige compassie en schuldgevoelens, en de therapeutische houding en interventies die daarbij zijn aan te bevelen.

Als je niet begrijpt wat ik bedoel : tolken in de gezondheidszorg

Als je niet begrijpt wat ik bedoel' gaat over het werken met tolken in de zorg. De tolkenproblematiek wordt beschreven vanuit het perspectief van de patiënt, de tolk en de zorgverlener. Het boek draagt oplossingen aan en bevat tips en adviezen voor zorgverleners.

Psychologie & Gezondheid, Themanummer Trauma en cultuur

Psychologie Gezondheid

De rol van cultuur in het omgaan met psychotrauma

Jeroen Knipscheer, Henriëtvan

Middendorpen RolfKleber

Correspondentieadres:Jeroen Knipscheer, Afd. Klinische en Gezondheidspsychologie, UU, Postbus 80140, 3508 TC Utrecht.

E-mailadres:

J.W.Knipscheer@uu.nl

Pagina's