Een theoretisch model voor transculturele psychiatrie

Achtergrond De behandeling van niet-westerse patiënten verloopt vaak moeizaam. De reden is onduidelijk. doel Suggesties voor de benadering van de moeilijkheden in de (transculturele) psychiatrische praktijk. Methode Presentatie van een theoretisch model, afgeleid uit praktijkvoorbeelden, dat inzicht geeft in de essentie van (transculturele) psychiatrie. Het model is gebaseerd op twee betekenissen van het begrip 'cultuur' en op een uitwerking van de universaliteits- en relativiteitsdichotomie.

De rol van cultuur in het omgaan met psychotrauma

In this paper, the theme of the special issue on Culture and Trauma is introduced. In both empirically oriented articles as well as theoretical and contemplative contributions, the role of culture and migration context in the development of psychological problems following trauma, culture-specific or generic coping with the consequences, help-seeking behavior, and the need for culturally sensitive treatment is explored.

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Nederlandse versie van CORE, een studie bij opgenomen ouderen met een depressie

Achtergrond: Beoordeling van psychomotorische verschijnselen kan leiden tot een betere classificatie van depressieve stoornissen. Doel: De Nederlandse vertaling van een bservationeel instrument voor psychomotoriek, de core, testen op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Methode: De core werd door 5 psychiaters gescoord bij 37 patiënten met een depressieve stoornis. De intra-klassecorrelatie (icc-agreement) werd getest. Resultaten: De icc-agreement van de totale score (0,80) en de subschalen non-interactie (0,74), retardatie (0,70) en agitatie (0,79) bleken voldoende.

Cultuur en psychodiagnostiek : professioneel werken met psychodiagnostische instrumenten

Tal van psychodiagnostische instrumenten zijn niet gevalideerd voor etnisch-culturele minderheidsgroepen in Nederland. In dit boek, bedoeld voor de interculturele hulpverleningspraktijk van de GGZ, worden de problemen in de interculturele psychodiagnostiek geschetst. Er worden methoden aangereikt hoe op een professionele manier deze problemen het hoofd te bieden. Aan de hand van casuïstiek geven interculturele hulpverleners inzicht in hoe psychologische instrumenten kunnen worden toegepast op een cultuur sensitieve manier.

Basisboek statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS is een praktische handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. Het geeft uitleg over de meest gebruikte statistische termen en technieken aan de hand van concrete voorbeelden.

Asielzoekers: ziek door trauma's van ver weg of juist van heel dichtbij?

The problems of asylum seekers are multiple and complex. Next to having experienced a lot of adversities in their country of origin, when they arrive in a host country they face a (usually long) asylum procedure and a multitude of post-migration living problems. Literature shows high prevalence rates of mental disorders and low quality of life. The length of the asylum procedure is an even more important risk factor for psychopathology than the adverse life events in the country of origin.

Als je steeds bang bent : angst bij kinderen: hoe zit dat?

Als je steeds bang bent is speciaal geschreven voor kinderen tot twaalf jaar die zelf last hebben van een angststoornis, waarbij vermoedens zijn van een angststoornis of die een leeftijdgenoot kennen in hun omgeving met een angststoornis. Dit boekje helpt beter te begrijpen wat een angststoornis precies is en heel belangrijk: wat je er aan kunt doen. Daarnaast wordt Tom gevolgd. Tom heeft een angststoornis. Door zijn verhaal te lezen en de tekeningen te bekijken wordt een idee gegeven van hoe een angststoornis kan ontstaan en kan verlopen.

EMDR bij getraumatiseerde vluchtelingen

Summary
EMDR with traumatized refugees

Praktijkboek sociaal-psychiatrische begeleiding: methodisch werken met ernstige en langdurige problematiek

In dit boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe de sociaal-psychiatrische begeleiding van mensen met (niet-psychotische) langdurige problematiek kan worden vormgegeven. Deze aanpak onderscheidt drie fasen met steeds een iets andere bejegeningswijze en passende gesprekstechnieken. Ook is er aandacht voor terugkerende vaste elementen in gesprekken, voor onderlinge afspraken en voor de afronding van het contact. Ter ondersteuning en ter illustratie wordt dit boek geleverd met een dvd waarop een aantal filmpjes staat dat verschillende soorten gesprekssituaties laten zien.

Pagina's