Cognitieve gedragstherapie bij ouderen met angststoornissen

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve en bewezen effectieve behandeling voor cliënten ouder dan 60 jaar met angststoornissen. Deze doelgroep verdient meer aandacht van zowel wetenschappers als professionals die werkzaam zijn in de eersteijns zorg en gespecialiseerde tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Casussen voor de therapeuthische praktijk : 99 boeken en films

In dit boek worden 99 inspiratiebronnen (53 films en 46 (kinder-)boeken) besproken en geanalyseerd die als therapeutische casus kunnen dienen voor individuele en groepstherapie voor volwassenen en kinderen.

Complexe PTSS

Hoofdstuk 37 en onderdeel van Deel 6 Diagnostiek en behandeling van PTSS bij volwassenen.

IISBN 978 90 5898 121 9

 

Beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS (BEPP)

Het protocol beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS (BEPP) is in de jaren tachtig van de twintigste eeuw aanvankelijk ontwikkeld vanuit een psychodynamisch denkkader. Geprotocolleerde CGT en EMDR voor PTSS waren destijds niet beschikbaar. Het doel van de behandeling is het reduceren van de symptomen van PTSS bij cliënten, het integreren van de traumatische gebeurtenissen in het leven van de cliënt en het weer controle krijgen over het leven.

Traumaspectrumstoornissen: van enkelvoudig trauma tot complexe PTSS

In de ontwikkeling naar betere herkenning, diagnostiek en behandeling van de mogelijke gevolgen van traumatische ervaringen spelen vele belangrijke vragen. In dit hoofdstuk komt aan de orde de vraag of er behoefte is aan een brede benadering van 'traumaspectrumstoornissen'. De tweede vraag , die in het vervolg daarop aan de orde komt betreft de omvang en mogelijke complexiteit van een traumatische ervaring (of ervaringen) die kan leiden tot een stoornis.

Veteranenzorg : stap voor stap : toezicht op veteranenzorg en onderzoek naar uitzendinggerelateerde klachten : verslag juli 2009-juli 2011

Verslag van ontwikkelingen op het gebied van veteranenzorg in de periode juli 2011 - juli 2013.

Het medisch advies in de asielprocedure: ervaringen feiten en cijfers

In 2010 is het medisch advies ingevoerd als onderdeel van de vernieuwde asielprocedure. Doel is om de Immigratie-en Naturalisatiedienst (ind) te adviseren over medische beperkingen zodat men hiermee rekening kan houden. Zowel bij het horen van asielzoekers als het beslissen over asielaanvragen. Nu, meer dan een jaar later, wordt het tijd om de balans op te maken. Hoe werkt het advies in de...

Het leven gaat verder

Albrecht woont begin jaren twintig met zijn ouders in een Duitse provinciestad. Hij gaat naar het gymnasium, houdt ervan om de natuur in te gaan en voert lange gesprekken met zijn ongelukkige vriend Fritz, die niet meer naar school wil. De grote economische crisis van die jaren laat zich ook in het stadje voelen. Zijn vader, die een kleine kledingzaak heeft, weet het hoofd maar nauwelijks boven...

De verborgen waarheid (over PTSS)

Raoul Janssen kreeg op 20 januari 2011 een Draaginsigne Gewonden uitgereikt van CKMar luitenant-generaal Dick van Putten. Voor Raoul vormt deze uitreiking een afronding van een twee jaar durende herstel-periode van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Zijn ervaringen heeft hij beschreven in dit boek 'De verborgen waarheid (over PTSS)'. Hij hoopt hiermee bij collega's een vorm van begrip te...

PTSS en suikerziekte

Al eerder schreef mijn collega mr. M. Smid in de Kareoler van juli/augustus 2006 over PTSS en suikerziekte. Aanleiding was een teleurstellende uitspraak van de hoogste bestuursrechter over het verband tussen beide. Onlangs hebben we opnieuw een zaak aan de rechter voorgelegd. Met een toch verrassende uitkomst.

Pagina's