Implementatie van digitale zorg gaat langzaam : ‘Wie de stap naar e-health niet zet, gaat hopeloos achterlopen’

De patiënt daar, op de bank, de specialist ertegenover. Een gesprek, fysiek in één ruimte. Door digitale zorg hoeft dat niet meer per se en is de behandelkamer overal. E-health kan zorg effectiever en efficiënter maken, stellen hoogleraar Heleen Riper en GGZbeleidsadviseur Fianne Bremmer. Toch loopt de implementatie van online zorg ver achter op de verwachtingen.

De Posttraumatische stress stoornis in de DSM-5. White paper

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) in de
DSM-5 ten opzichte van DSM-IV. In dit artikel worden deze verschillen besproken.

Denken en doen : Over onderzoek naar en implementatie van e-health

e-health is niet meer weg te denken uit het huidige behandelrepertoire in de ggZ; veel hulpverleners, managers en beleidsmakers zijn er druk mee: waar komt die urgentie vandaan en is die aandacht om
tools te ontwikkelen wel terecht? en, belangrijker nog, worden tools uiteindelijk wel gebruikt? in dit artikel gaan we op zoek naar het ‘waarom’ van e-health, benoemen we een aantal voorbeelden, bespreken we veel voorkomende ‘uitdagingen’ en bezien we wat nodig is om te komen tot bredere implementatie.

'Als ik mijn mond had gehouden...' : van werknemer naar klokkenluider naar patiënt

Bij de crisiscentra zijn ze er bekend mee: klokkenluiders die door het proces dat volgt op hun melding in psychische nood komen. ‘Je raakt je werk kwijt, je vrouw, je huis, je geloof in rechtvaardigheid. Zie dan maar eens overeind te blijven.’

Herken klachten na traumatisch verlies

Naar aanleiding van de vliegramp met de MH17 in Oekraïne heeft het ministerie van VWS het Nazorg Contact Punt (NCP) ingesteld. Dit hulploket geeft artsen advies over diagnostiek en doorverwijzing bij patiënten met een problematische rouwverwerking.

‘Lastig om hun leven weer op de rit te krijgen' : In gesprek met Jelly van Essen, psychotherapeut bij Stichting Centrum ’45

We zijn in de spreekkamer bij arts en psychotherapeut Jelly van Essen. Sinds 15 jaar werkt ze bij Stichting Centrum ’45, landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Daar geeft ze individuele-, gezins- en groepstherapie. Ze behandelt verschillende doelgroepen, onder wie voormalige jihadisten. Van Essen: 'Bij hun behandeling lopen ze tegen de grenzen van de samenleving aan.'

Anton Hafkenscheid: ‘Niet bij elke klacht is de therapeutische relatie even belangrijk’

Anton Hafkenscheid superviseerde Klaas Huijbregts tijdens diens stage als psychologiestudent. Elf jaar later nodigt de inmiddels gepromoveerde stagiair zijn voormalig supervisor uit. Een gesprek over de therapeutische relatie, het belang ervan, hoe haar te onderzoeken en de verhouding tot het medisch model, evidence-based practice (EBP) en stepped care

Healing lives and communities: addressing the effects of childhood trauma across the life span. 30e jaarcongres van de International Society for Traumatic Stress Studies, Miami, 5-8 november 2014

In november 2014 vond het dertigste jaarcongres van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) plaats. Met 1.273 deelnemers bevolkten we gedurende drie dagen het InterContinental Hotel aan de baai van downtown Miami.

de wereld is een beangstigende plek? Het INTACT-onderzoek

Dagelijks worden veel kinderen
slachtoffer van geweld, rampen of
ongelukken. Het is belangrijk om
klachten die door deze gebeurtenissen
ontstaan, goed in kaart te brengen
en te behandelen, zodat negatieve
gevolgen op lange termijn beperkt
worden. Helaas loopt onderzoek
op het gebied van diagnostiek bij
en behandeling van kinderen met
ptss-klachten nog steeds achter op
onderzoek bij volwassenen. Julia Diehle
en collega’s hopen met hun onderzoek
die achterstand te verkleinen.

de belasting van longitudinaal trauma-onderzoek:een prospectieve studie naar veronderstelde en onvermoede voorspellers

De belasting van deelname aan
psychotraumaonderzoek
hangt niet of nauwelijks
systematisch samen met (chronische)
ptSS-klachten. Opvallend genoeg
toont de ervaren belasting vooral sterk
verband met de belasting die ervaren
is bij deelname aan eerder onderzoek,
zoals onderzoek naar politieke
waarden. Deze resultaten nopen tot een
discussie over de bestaande richtlijnen
en uitvoering van de Wet Medisch
Onderzoek waar trauma-onderzoek
onder kan vallen, aldus Peter van der
Velden en collega’s.

Pagina's