Ver weg bestaat niet meer

Afgelopen zomer werd duidelijk hoe zeer onze nationale veiligheid is verbonden met internationale ontwikkelingen en de internationale veiligheid. De ramp met de MH17, de oplaaiende oorlog in Gaza, de uitbraak van Ebola en de dreiging van ISIS: allemaal voorbeelden van transboundary crises: crises over de grens met, soms grote, nationale impact.
Onze open en internationaal georiënteerde samenleving brengt
veel voorspoed en biedt kansen. Tegelijkertijd brengt dit risico’s
met zich mee en zijn we kwetsbaarder voor ontwikkelingen elders.

Trainingscentrum bereidt voor op rampen en terreur

Van een ontspoorde trein vol gifgas tot chemicaliën in een vliegtuig en een nucleaire aanslag in een winkelcentrum. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert schetste vandaag bij de opening van het Nationaal Trainingscentrum CBRN (chemisch, biologisch, radiologische, nucleair) op welke situaties hulpverleners zich hier voorbereiden.

[...]

Op het Nationaal Trainingscentrum (NTC) op de Van Brederodekazerne in Vught kunnen civiele en militaire hulpverleners alle gezamenlijke CBRN-inzet trainen.

Themanummer: Maatschappelijke onrust

3 Ver weg bestaat niet meer – Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid
4 Actieprogramma integrale aanpak jihadisme
6 Heropleving van jihadisme in Nederland
7 De omgang met het hedendaagse jihadisme – Paul Scheffer
10 Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen
12 Censuur als antwoord op terrorisme?
14 Van digitaal kijken naar begrijpen en ingrijpen
16 Weerbare democratie
17 Kenniscentrum Collectief Gedrag
18 Duistere machten - maatschappelijke onrust en complotconstructies

UNHCR pleit voor psychosociale hulp

De wereld staat in brand. Van Zuid-Soedan tot de ebola-epidemie en van Syrië tot Oekraïne. Maar de geboden noodhulp werkt niet goed als er niet tegelijk psychosociale hulp wordt gegeven.

Dat vinden de UNHCR en diverse hulporganisaties. Vanmiddag vroegen ze aandacht voor deze zaak in de Tweede Kamer en eerder vandaag op de Amsterdamse beurs. Verslaggever Guido Spring was erbij en sprak Peter Ventevogel van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Themanummer: Vliegramp MH17

Inhoudsopgave: p.3 MH17: rolvastheid en flexibiliteit cruciaal in crisisaanpak; p.5 MH17 - inzet Defensie in beeld; p.6 Crisiscommunicatie rondom de vliegramp MH17; p.8 De politie en de ramp met de MH17: politiek en uitvoering in unieke verbinding; p.10 Inzet team bijzondere uitvaarten bij repatriëring slachtoffers vlucht MH17; p.12 Betrokkenheid van burgemeesters in nafase MH17; p.14 Internationale luchtvaart ondanks argwaan en wantrouwen; p.16 De Oekrainecrisis en de nationale veiligheid - een aantal scenario's; p.18 De puzzel past

Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven

Het beschermen van de veiligheid van burgers en bedrijven is een gemeenschappelijke opgave en verantwoordelijkheid voor de rijksoverheid, decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven.

Samen herdenken om niet te vergeten

Ontelbare monumenten, van heel groot tot piepklein, laten ons stilstaan bij peilloos verdriet en geven de mogelijkheid om slachtoffers van rampen te eren. Ze zijn onmisbaar geworden. Denkend aan de dood kan ik niet slapen, en niet slapend denk ik aan de dood’, dichtte J.C. Bloem treffend. Zijn onsterfelijke woorden keren vaak terug bij herdenkingen. Langzaam maar zeker raakt Nederland letterlijk getekend door monumenten en gedenkplaatsen voor rampen en ander leed. Denk aan Enschede, Apeldoorn, de Bijlmer en Alphen aan den Rijn.

Sjef Berendsen van het IvP over: De eerste dagen na de ramp MH17

Op donderdag 17 juli jl. vertrekt de Boeing 777 met vluchtnummer MH17 van Malaysia Airlines met hoofdzakelijk vakantiegangers, vanuit Amsterdam naar Kuala Lumpur. Ondanks de pro-Russische opstand in Oekraïne heeft Malaysia Airlines een dag eerder nog toestemming gekregen het reguliere vliegschema aan te houden. Dat wil zeggen vliegen via het luchtruim van Oekraïne. Op circa 10 kilometer hoogte boven het dorp Hrabove, Donetsk, wordt het vliegtuig met 298 inzittenden, waarvan 196 Nederlanders, uit de lucht geschoten.

Rouwen mag weer openbaar

Nederland is niet langer het land van de nuchterheid en de beheersing, dat bleek opnieuw uit de massaal beleefde rouw na de ramp met vlucht MH17.
Dat vertoon van emotie helpt om grote, onverhoopte veranderingen het hoofd te bieden.
Lees meer over rouw in Nederland in de afgelopen jaren.
 

Pagina's