Individuele gevolgen van Traumatisch Verlies: rouw na de Vliegramp Oekraïne

Individuele gevolgen van traumatisch verlies

 

Rouw na de Vliegramp Oekraïne

In deze bijdrage wordt ingegaan op psychische reacties op traumatische verliezen. Daarbij wordt vooral ingegaan op de Vliegramp Oekraïne. Waarom is deze ramp zo enorm ingrijpend? Wat voor psychische reacties kunnen voorkomen in de nasleep van deze ramp? Wanneer kunnen we spreken van psychische stoornissen? en wat voor psychologische zorg is geïndiceerd wanneer van deze stoornissen sprake is?

Samen verbijsterd, samen boos, samen stil: een terugblik op de nationale herdenking van de slachtoffers van MH17

Samen verbijsterd, samen boos, samen stil

Een terugblik op de nationale herdenking van de slachtoffers van MH17

Snel reageren, aanwezigheid en zichtbaarheid: Burgemeester Broertjes over de opvang in Hilversum na de MH17-ramp

Burgemeester Pieter Broertjes over de opvang in Hilversum na de MH17-ramp

Door het neerstorten van de MH 17 verloor Hilversum drie gezinnen in één klap: twaalf inwoners, voor een groot deel kinderen en jongeren. ook nog eens drie oud-inwoners van Hilversum kwamen om. op een gebeurtenis met die impact kan een gemeente zich niet echt voorbereiden. Burgemeester pieter Broertjes volgde in het hele proces vooral zijn intuïtie. ‘Als je als burgervader iets wilt betekenen, moet je er snel bij zijn.’

Allemansland: de 'plek der moeite' tussen Oekraïne, Rusland en de EU

Allemansland

De ‘plek der moeite’ tussen Oekraïne, Rusland en de EU

De puzzel past

Vier jaar geleden. Een zaal met vergaderende departementale ambtenaren. In een hoekje ontwikkelen we met de politie een nazorgmodel voor de nabestaanden van het vliegtuigongeluk in Tripoli.

Drie jaar geleden. We denken na over een nieuwe website. Moeten we wel of niet a la minute een rampenpagina live kunnen zetten? We besluiten het wel te doen.

Twee jaar geleden. De organisatiestructuur moet anders. We gaan van zes regio's naar drie divisies.

De Oekraïnecrisis en de nationale veiligheid – een aantal scenario’s

De tragedie van het neerhalen van de MH17 was een vreselijk
incident dat alleen kon gebeuren omdat een diepe crisis in het
oosten van Oekraïne plaatsvond. De crisis was een “wake-up call”.
Het besef drong door dat vrede en veiligheid in Europa niet
vanzelfsprekend zijn. Kan deze crisis ook de veiligheid van
Nederland raken? Dit artikel schetst aan de hand van de Strategie
Nationale Veiligheid een aantal scenario’s.

Internationale luchtvaart ondanks argwaan en wantrouwen

Sedert de ramp met vlucht MH17 is het ons andermaal duidelijk
geworden dat veilig internationaal luchtvaartverkeer niet vanzelfsprekend
is. Passagiers mogen aannemen dat er - voordat een vlucht
aanvangt - toestemmingen zijn voor vertrek, overvliegen van naties
en landen op de luchthaven van bestemming. Dat daar een web van
luchtvaartverdragen aan ten grondslag ligt, beseft bijna niemand
meer. Het lijkt zo vanzelfsprekend te kunnen vliegen. Dat is het niet.
Internationale luchtvaart is gegroeid vanuit wantrouwen en

Betrokkenheid van burgemeesters in nafase MH17

Gedurende de hele periode is er veelvuldig contact geweest tussen het NGB en het Nationaal Crisis Centrum (NCC) (onderdeel van de NCTV) dat voor burgemeesters het bestuurlijk aanspreekpunt op Rijksniveau is. Zeker in de beginperiode was er nog veel onduidelijkheid die samenhing met de complexe situatie op het ramp-terrein in Oekraïne. Door burgemeesters met grote regelmaat op de hoogte te houden van de stand van zaken, werd in elk geval getracht een deel van die onduidelijkheid weg te nemen.

DAG VAN NATiONALE ROUW

Inzet Team Bijzondere Uitvaarten bij repatriëring slachtoffers vlucht MH17

Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen 298 mensen om het leven. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta was betrokken bij de organisatie van de indrukwekkende ceremonie op Vliegbasis Eindhoven en de rouwstoet die de slachtoffers naar Hilversum bracht. Het was één van de meest indrukwekkende momenten uit de carrière van het Team Bijzondere Uitvaarten.

De politie en de ramp met de MH17: politiek en uitvoering in unieke verbinding

Kort na het neerstorten van de MH17 wordt bij de politie een staf grootschalig en bijzonder optreden geformeerd.
Terwijl de verschrikkelijke ramp via televisiebeelden op de achtergrond de opschalingsruimte in het hoofdgebouw van
de Landelijke Eenheid in Driebergen binnen dringt, schuiven commissarissen aan een grote ovale tafel en starten met
de eerste planvorming. De aanslag in Apeldoorn, het schietdrama in Alphen aan den Rijn, terroristische dreiging en
gijzelingen; er zit genoeg crisiservaring. Toch zal deze keer alles anders zijn.

Pagina's