Themanummer: Vliegramp MH17

Inhoudsopgave: p.3 MH17: rolvastheid en flexibiliteit cruciaal in crisisaanpak; p.5 MH17 - inzet Defensie in beeld; p.6 Crisiscommunicatie rondom de vliegramp MH17; p.8 De politie en de ramp met de MH17: politiek en uitvoering in unieke verbinding; p.10 Inzet team bijzondere uitvaarten bij repatriëring slachtoffers vlucht MH17; p.12 Betrokkenheid van burgemeesters in nafase MH17; p.14 Internationale luchtvaart ondanks argwaan en wantrouwen; p.16 De Oekrainecrisis en de nationale veiligheid - een aantal scenario's; p.18 De puzzel past

Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven

Het beschermen van de veiligheid van burgers en bedrijven is een gemeenschappelijke opgave en verantwoordelijkheid voor de rijksoverheid, decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven.

Samen herdenken om niet te vergeten

Ontelbare monumenten, van heel groot tot piepklein, laten ons stilstaan bij peilloos verdriet en geven de mogelijkheid om slachtoffers van rampen te eren. Ze zijn onmisbaar geworden. Denkend aan de dood kan ik niet slapen, en niet slapend denk ik aan de dood’, dichtte J.C. Bloem treffend. Zijn onsterfelijke woorden keren vaak terug bij herdenkingen. Langzaam maar zeker raakt Nederland letterlijk getekend door monumenten en gedenkplaatsen voor rampen en ander leed. Denk aan Enschede, Apeldoorn, de Bijlmer en Alphen aan den Rijn.

Sjef Berendsen van het IvP over: De eerste dagen na de ramp MH17

Op donderdag 17 juli jl. vertrekt de Boeing 777 met vluchtnummer MH17 van Malaysia Airlines met hoofdzakelijk vakantiegangers, vanuit Amsterdam naar Kuala Lumpur. Ondanks de pro-Russische opstand in Oekraïne heeft Malaysia Airlines een dag eerder nog toestemming gekregen het reguliere vliegschema aan te houden. Dat wil zeggen vliegen via het luchtruim van Oekraïne. Op circa 10 kilometer hoogte boven het dorp Hrabove, Donetsk, wordt het vliegtuig met 298 inzittenden, waarvan 196 Nederlanders, uit de lucht geschoten.

Rouwen mag weer openbaar

Nederland is niet langer het land van de nuchterheid en de beheersing, dat bleek opnieuw uit de massaal beleefde rouw na de ramp met vlucht MH17.
Dat vertoon van emotie helpt om grote, onverhoopte veranderingen het hoofd te bieden.
Lees meer over rouw in Nederland in de afgelopen jaren.
 

Monument voor slachtoffers MH17 moet er komen...

Nu de identificatie van de slachtoffers grotendeels is afgerond en ze vandaag groots worden herdacht in Amsterdam, is een logische volgende stap: de oprichting van een nationaal monument voor de passagiers van vlucht MH17. Maar zo'n monument staat er niet zomaar.

Hoogoplopende emoties, uiteenlopende wensen van nabestaanden en 'een woud van regelgeving' maken het een delicaat verhaal. Lees meer

Hulpverleners zoeken zelf massaal hulp

Ongeveer duizend hulpverleners per jaar zoeken hulp omdat ze door hun werk in problemen komen.

‘Het gaat om het perspectief van de nabestaanden’ : in gesprek met Annelieke Drogendijk, directeur van Impact/Cogis

'Het gaat om het perspectief van de nabestaanden’

 

IN DE WERKKAMER

In gesprek met Annelieke Drogendijk, directeur van Impact/Cogis

 

Annelieke Drogendijk (Erik Kottier).

 

Pagina's