Betrokkenheid van burgemeesters in nafase MH17

Gedurende de hele periode is er veelvuldig contact geweest tussen het NGB en het Nationaal Crisis Centrum (NCC) (onderdeel van de NCTV) dat voor burgemeesters het bestuurlijk aanspreekpunt op Rijksniveau is. Zeker in de beginperiode was er nog veel onduidelijkheid die samenhing met de complexe situatie op het ramp-terrein in Oekraïne. Door burgemeesters met grote regelmaat op de hoogte te houden van de stand van zaken, werd in elk geval getracht een deel van die onduidelijkheid weg te nemen.

DAG VAN NATiONALE ROUW

Inzet Team Bijzondere Uitvaarten bij repatriëring slachtoffers vlucht MH17

Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen 298 mensen om het leven. Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta was betrokken bij de organisatie van de indrukwekkende ceremonie op Vliegbasis Eindhoven en de rouwstoet die de slachtoffers naar Hilversum bracht. Het was één van de meest indrukwekkende momenten uit de carrière van het Team Bijzondere Uitvaarten.

De politie en de ramp met de MH17: politiek en uitvoering in unieke verbinding

Kort na het neerstorten van de MH17 wordt bij de politie een staf grootschalig en bijzonder optreden geformeerd.
Terwijl de verschrikkelijke ramp via televisiebeelden op de achtergrond de opschalingsruimte in het hoofdgebouw van
de Landelijke Eenheid in Driebergen binnen dringt, schuiven commissarissen aan een grote ovale tafel en starten met
de eerste planvorming. De aanslag in Apeldoorn, het schietdrama in Alphen aan den Rijn, terroristische dreiging en
gijzelingen; er zit genoeg crisiservaring. Toch zal deze keer alles anders zijn.

Rampen in het leven van alledag, het alledaagse leven van rampen

Op 9 oktober jl. hield ik mijn afscheidsrede als hoogleraar
Rampenstudies aan de Wageningen Universiteit. Daarin
stelde ik dat rampen een alledaags verschijnsel zijn geworden.
Verder stond ik onder meer stil bij het begrip veerkracht
dat bij de theorievorming en beleidspraktijk van
rampen een steeds belangrijker plaats inneemt. Tenslotte
introduceerde ik het begrip rampencultuur dat aangeeft
hoezeer rampen verknoopt zijn geraakt met het leven van
alledag. Ik heb het laatste thema al eens kort behandeld in

Flexibilisering organisatie crisisbeheersing: verschuiving naar het private domein?

Crisismanagement doe je samen in een flexibele crisisorganisatie. Dit is de kernboodschap van de derde jaardag van de
Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC) die plaatvond op 24 september. Jaarlijks komen crisisprofessionals vanuit
de overheid, veiligheidsregio’s en de Nationale Politie samen om te netwerken, nieuwe inzichten te delen en vooruit te
kijken naar het nieuwe leerprogramma van de NAC. Naast de samenwerking met veiligheidsregio’s en de Nationale Politie
is de focus van deze jaardag gericht op de vitale infrastructuur en het private domein.

Opnieuw brand in Moerdijk

Op 3 juni 2014, ruim 3 jaar na de grote brand bij Chemie Pack, een explosie bij Shell Moerdijk. Het dorp Klundert schrok tegen 23.00 uur wakker van de enorme knal.

De brand in 2011 en de explosie in 2014 zijn technisch gezien nauwelijks met elkaar te vergelijken. De bedrijven lijken niet op elkaar, bij Shell is al snel bekend om welke gevaarlijke stof het gaat en het verschil in de brandbestrijding was ook groot.

Sinds 2013 is er een publiek-private brandweerpost, met 24-uurs beroepspersoneel, op het industrieterrein. Deze brandweer was nu binnen 6 minuten ter plaatse.

Angst voor de anarchistische samenzwering: politionele modernisering door strijd tegen Zwarte Internationale in 19e eeuw

Tijdens de eerste golf van internationaal terrorisme, in de late negentiende eeuw, werd de wereld geteisterd door anarchistisch geweld met bomaanslagen en koningsmoorden. Hoewel dit aan Nederland voorbij ging, werd het dreigingsbeeld van transnationale samenzweringen, de Zwarte Internationale, wel degelijk aangegrepen voor een modernisering van het politieapparaat en nieuwe Europese samenwerkingen. Wat gebeurde er wel in Nederland? Welke actoren plaatsten de dreiging op de agenda? Waar was men bang voor? En hoe werd de dreiging tegengegaan?

De weg van idealen naar terrorisme: Onderzoek naar psychologische processen bij radicalisering

Terrorisme is op dit moment een van de grootste dreigingen voor de veiligheid en maatschappelijke stabiliteit in de wereld. Onderzoek naar radicalisering en terrorisme is sterk toegenomen na onder andere de aanslagen in de Verenigde Staten (2001) en Groot-Brittannië (2005), de moord op Theo van Gogh in Amsterdam (2005), en de door leden van de Neo-Nazi beweging Nationalsocialistischer Untergrund (NSU) gepleegde moorden in Duitsland (2000-2007).

Duistere machten - maatschappelijke onrust en complotconstructies

Afgelopen augustus ontstond enige ophef over een twitterbericht van een Justitieambtenaar waarin de stelling werd verkondigd dat IS een zionistische samenzwering was. De reacties waren fel; naast het feit dat de uitspraak uitgerekend werd gedaan door een ambtenaar van Justitie, overheerste vooral ontzetting: hoe kon in hemelsnaam in Nederland een hoogopgeleid iemand zulke tergende onzin verkopen?

Pagina's