Strijd van binnen

Oratie bij de aanvaarding van het ambt bijzonder hoogleraar op het gebied van Medisch-biologische en Pschiatrische Aspecten van Psychotrauma's aan de Universiteit van Leiden vanwege het Ministerie van Defensie en de stichting Arq Psychotrauma Onderzoek op vrijdag 23 mei 2014.Deze oratie gaat over de medische en militaire psychotraumatologie. En over de ontwikkeling van de (erkenning van de)...

Oorlogsverhalen

De Amerikaanse oud-marinier Phil Klay diende meer dan een jaar in Irak. Wat hij daar zag en hoorde, besloot hij in de vorm van fictie te verwerken. Deze bundel met twaalf oorlogsverhalen verhaalt gedachten en belevenissen vanuit het perspectief van de Amerikaanse marinier. Elk verhaal heeft een andere invalshoek. Het boek begint bij de soldaat thuiskomt en zich geen raad weet met mensen die niet...

Kwetsbaarheid weerbaarheid & beschaving : hoe mensen er in zijn geslaagd zich beter te beschermen tegen schokkende gebeurtenissen en gevoeliger te worden voor de pijn van anderen en wat dit betekent voor de wereld van nu.

Door de eeuwen heen hebben mensen allerlei pogingen ondernomen om zichzelf en hun samenlevingen te beschermen tegen de ingrijpende gevolgen van schokkende gebeurtenissen: grote rampen en oorlogen, maar ook rampspoed in het persoonlijke leven, zoals geweld, misbruik of ingrijpend verlies. Hoe slaagden mensen erin zich beter te beschermen tegen de ontregelende gevolgen van deze rampen? En wat kwam...

Time to ACT! : het basisboek voor professionals

Over de verschillende stadia van ACT en hoe die toe te passen en te gebruiken in de professionele praktijk. Theorie wordt afgewisseld met praktisch toepasbare instructies. Het biedt een stap-voor-stap-programma met ruim 150 oefeningen en metaforen ondersteund door illistraties. Het laatste deel van het boek staat in het teken van diagnostiek. De bijbehorende website www.timetoact.nl levert extra'...

Nazorg Contact Punt: ontbrekend puzzelstuk in psychosociale hulp bij rampen

De vliegramp met MH17 heeft een enorme impact voor iedereen die door de ramp dierbaren heeft verloren. Van het begin
af aan is de psychosociale ondersteuning en zorg aan de nabestaanden serieus genomen. Deze nazorg bestaat deels uit
elementen die na elke ramp of crisis van belang zijn, zoals inzet vanuit familierechercheurs en SlachtoJerhulp Nederland,
diverse centraal georganiseerde informatiebijeenkomsten, een informatie website met een besloten gedeelte voor

De vermissing van de broertjes Ruben en Julian

Op dinsdagochtend 7 mei 2013 wordt in het recreatiegebied het Doornse Gat het lichaam van een 38-jarige man uit Vleuten aangetroffen. Het blijkt de vader te zijn van de 9-jarige Ruben en de 7-jarige Julian uit Zeist. De jongens zijn een dag eerder voor het laatst gezien in gezelschap van hun vader. Hun ouders zijn gescheiden. Omdat elk spoor van de kinderen ontbreekt, roept de moeder via haar Facebookpagina de hulp in van het publiek. Wat volgt is een zoektocht van bijna twee weken die de gemoederen landelijk, en zelfs in het buitenland, flink bezighoudt.

'Wij zoeken naar het sentiment'

Dick van Gooswilligen is leider van het Crisiscommunicatieteam van de politie, dat de eenheden ondersteunt bij crisissituaties. Na twee jaar bijschaven staat het concept als een huis. Nu is het beurt aan de eenheden. 'Met deze werkwijze krijg je veel meer grip op de situatie'.

Themanummer: MH17 Politievakblad Blauw

Thema MH17:
- Repatriëring uit oorlogsgebied (staat in PTnet met Pdf)
- 'Vooral heel veel praten'
- 'Snelschaken met twintig tegenstanders'
- 'We zijn nog niet klaar'
- Steun voor nabestaanden (staat in PTnet met Pdf)
- Twee onderzoeken naar de ramp
- 'Hectiek is iets anders dan chaos' (staat in PTnet met Pdf)

'Hectiek is iets anders dan chaos'

Direct na de eerste online berichten over een neergestort vliegtuig in Oekraïne startte de crisiscommunicatie. 'We doen al het mogelijke om de communicatie over MH17 zo goed mogelijk te laten verlopen. Ondanks de politieke complicaties, de grote druk en de verschillende belangen.

Steun voor nabestaanden

Familierechercheurs uit alle eenheden staan de nabestaanden bij van slachtoffers van MH17. Ze vormen een belangrijke schakel tussen de instanties en de getroffen families. De eerste weken verzamelden de familierechercheurs ook de gegevens van de slachtoffers ter identificatie.

Pagina's