Een reis naar een onzichtbaar verleden

Elk jaar organiseert Stichting Sobibor in samenwerking met het Duitse Bildungswerk Stanislaw Hantz en het Poolse Studnia Pamieci een reis voor Nederlanders, Duitsers en Polen langs de voormalige vernietigingskampen van Aktion Reinhard: Belzec, Treblinka en Sobibor. Hoofd educatie van het Nationaal Comité Cristan van Emden en historicus Maarten-Jan Vos volgden het spoor van Joodse slachtoffers van de Holocaust tijdens een educatieve reis.

'Ik ben bijna mijn hele leven naar mijn vader op zoek geweest'

Wat betekent het oorlogsverleden van de eerste generatie slachtoffers voor hun kinderen en kleinkinderen? Wat betekend herdenken & vieren? NC Magazine publiceert elk nummer een gesprek tussen de verschillende generaties. Dit keer televisiepresentator Sonja Barend en acteur en fotograaf Thom Hoffman.

Kinderen van Indië (2)

Deze rubriek richt de schijnwerper op mensen, wier roots in indië liggen, maar die al op jonge leeftijd naar Nederland kwamen, of zelfs in Nederland geboren zijn. Wat is de invloed van die Indische achtergrond op hun levensloop? Monnique Haak laat hen aan het woord. Dit keer vertelt Wim Visser (49). Hij is geboren in Zutphen.

De vergeten Molukse KNIL militair : Het verhaal dat niet wordt gehoord .....

Op 30 oktober jongstleden kwam het nieuwsbericht op het NOS journaal van de erkenning voor de Molukse militairen van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (K.N.I.L.) door de Nederlandse overheid (Defensie). Naar aanleiding hiervan schreef ik een brief in gedichtvorm op Facebook aan mijn vader wijlen papa Nani Matahelumual. Het was eigenlijk niet alleen bestemd voor mijn vader papa Nani, maar voor alle Molukse vaders en opa's, die in het K.N.I.L. zo trouw en loyaal voor de Rood-Wit-Blauwe vlag, hadden gediend. Ik kreeg hierop heel veel reacties .

Veteranen vertellen

De Interviewcollectie Nederlandse Veteranen (ICNV)

Koffer vol ellende en hoop

Thuis in mijn werkkamer staat een grote, oude hutkoffer. Daarin hebben mijn broer en ik de geschiedenis van onze ouders bijeengebracht, zoals die tevoorschijn kwam toen wij na hun overlijden het huis ontruimden. Ze waren allebei twintig toen de oorlog uitbrak. Verliefd en verloofd, maar niet op elkaar, want ze kenden elkaar toen nog niet.

 

Ervaringen van toen en nu : Gevlucht uit Indië en Syrië

 

Voor de een ligt de oorlog nog vers in het geheugen, voor de ander is de oorlog inmiddels zeventig jaar geleden. Samer (37) en Joty (90) verlieten het land waar ze zijn geboren en getogen. Op de vlucht voor oorlog en geweld. Op zoek naar veiligheid, vrijheid en hoop op een beter bestaan. Hoe hebben zij de draad in Nederland weer opgepakt? Hoe kijken ze terug op hun oorlogservaringen? Twee gesprekken over twee oorlogen in verschillende tijden, die toch raakvlakken met elkaar blijken te hebben.

 

Vlucht

 

Hij sprak niet meer

 

In ons veilige Nederland zien we trauma’s als een soort meteorieten die onze beschermde dampkring binnendringen. Trauma’s komen wel voor, maar zijn gelukkig uitzonderlijk. En mocht het noodlot toeslaan dan kunnen we door een goede behandeling meestal weer terugkeren in een vertrouwd en grotendeels veilig bestaan.

De geschiedenis van Pelita : Zeventig jaar steun aan mensen uit Nederlands-Indië

Ongeveer 300.000 Indische Nederlanders en 35.000 Molukkers kwamen in de jaren na WOII uit het voormalige Nederlands-Indie (tegenwoordig Indonesië) naar Nederland. Het was de grootste groep immigranten in de twintigste eeuw die zich blijvend zou vestigen in Nederland. Velen van hen kwamen berooid aan en moesten helemaal opnieuw beginnen. Stichting Pelita ondersteunt hen en hun nazaten al zeventig jaar. Aan de hand van enkele foto’s volgt een impressie van de geschiedenis en werkzaamheden van Pelita.

flink gat tussen gevoelde en aanwezige waardering : onderzoek: samenleving én veteranen over Nederlandse inzet

Uit twee onderzoeken naar veteranen en waardering blijkt dat er een gat zit tussen de waardering die veteranen aangeven te ervaren en de waardering die het Nederlandse publiek voor hen zegt te hebben. Slechts een op de drie veteranen ervaart waardering uit de samenleving. En het publiek heeft die waardering wel, maar uit die niet altijd, vier van de vijf Nederlanders doen dat niet. Hoe komt dat? En is dat gat te dichten?

Pagina's