De geschiedenis van Pelita : Zeventig jaar steun aan mensen uit Nederlands-Indië

Ongeveer 300.000 Indische Nederlanders en 35.000 Molukkers kwamen in de jaren na WOII uit het voormalige Nederlands-Indie (tegenwoordig Indonesië) naar Nederland. Het was de grootste groep immigranten in de twintigste eeuw die zich blijvend zou vestigen in Nederland. Velen van hen kwamen berooid aan en moesten helemaal opnieuw beginnen. Stichting Pelita ondersteunt hen en hun nazaten al zeventig jaar. Aan de hand van enkele foto’s volgt een impressie van de geschiedenis en werkzaamheden van Pelita.

flink gat tussen gevoelde en aanwezige waardering : onderzoek: samenleving én veteranen over Nederlandse inzet

Uit twee onderzoeken naar veteranen en waardering blijkt dat er een gat zit tussen de waardering die veteranen aangeven te ervaren en de waardering die het Nederlandse publiek voor hen zegt te hebben. Slechts een op de drie veteranen ervaart waardering uit de samenleving. En het publiek heeft die waardering wel, maar uit die niet altijd, vier van de vijf Nederlanders doen dat niet. Hoe komt dat? En is dat gat te dichten?

‘Daar krijgen we narigheid mee’ : Wilhelmina’s Zeven Decemberrede als strategische vorm van communicatie

In de avond van 6 december 1942, een jaar na de Japanse verrassingsaanval op Pearl Harbor en negen maanden na de capitulatie van Nederlands-Indië, sprak koningin Wilhelmina in een radiostudio in Londen een rede uit die bekend is geworden als de Zeven Decemberrede.

Een vergeten Joodse geschiedenis in Oost-Groningen : Kamp De Beetse, ook wel genoemd Sellingerbeetse deel 1

Op een van zijn fietstochten in Westerwolde kwam Walter van Rossum langs een terrein met een barak en een bord: 'Kamp De Beetse'. Zijn nieuwsgierigheid was direct gewekt. Op het gemeentehuis van Vlagtwedde kreeg hij namen van  mensen die nu als vrijwilliger direct betrokken zijn bij de barak en het terrein van het voormalige kamp. Op 3 oktober 2017 werd herdacht dat precies 75 jaar geleden de Joodse jongens en mannen werden afgevoerd naar kamp Westerbork. Hij sprak toen nog enkele mensen, die in twee artikelen over het kamp aan het woord zullen komen.

Hoe oorlogstrauma's worden overgedragen van generatie op generatie : wat betekent dit voor de vluchtelingenkinderen van nu?

Wat betekent dit voor de vluchtelingenkinderen van nu?

 

Dochters van vrouwen met heftige oorlogservaringen kampen veel vaker met psychische problemen, blijkt uit recent onderzoek. Het roept de vraag op hoeveel psychiatrische hulp vluchtelingenkinderen van nu later nodig hebben

Naar een gedeeld verleden? : De herdenking bij het Indisch Monument

‘Indië is hot!’ In september 2016 deed historicus Remco Raben deze uitspraak bij zijn inauguratie als hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis. Inderdaad is er de laatste jaren veel aandacht voor het koloniale verleden en de verwerking daarvan.

 

Gestolde rouw over de Shoah : Geschiedschrijver als oorlogsgetroffene

Dr. L. de Jong wijdde zijn gehele loopbaan aan de geschiedschrijving over de Duitse bezettingsperiode. Leven en werk waren verstrengeld. Zijn directe familie werd uitgemoord. ‘Hoe is mijn leven, hoe is dat van ongeteld velen door de oorlog getekend!’, memoreerde hij in 1985. Hoe ging Loe de Jong om met de vernietigende uitwerking van de Shoah?

 

 

In de schaduw van een genocide : Slachtoffers van gewelddadige verkrachting in Rwanda gehuld in stilte

 

Tijdens de Rwandese genocide in 1994 werden vrouwen structureel en zeer frequent onderworpen aan de meest excessieve vormen van seksueel geweld. Daarmee verschillen ze bijvoorbeeld niet van de hedendaagse Yezidi-meisjes, die als sekslaaf door IS-strijders zijn misbruikt. In beide gevallen blijkt de culturele context allesbepalend bij de hulpverlening na afloop.

 

 

Seksueel geweld als wapen

 

30.000 dode dwangarbeiders? Of toch iets minder?

In het septembernummer van Terugblik '40-'45 stond een verzoek van Renske Krimp om informatie over de naoorlogse ervaringen van dwangarbeiders.

Onder het kopje Aantallen  schrijft ze dat niet precies bekend is, hoeveel Nederlandse mannen zijn omgekomen tijdens de Arbeitseinsatz.

Het toeval  wil, dat ik al maanden een artikel klaar had, dat precies over dit onderwerp gaat.

Het veelgenoemde aantal van 30.000 lijkt een goede onderbouwing te missen en wijkt sterk af van het aantal dat Ben Sijes in zijn boek over de arbeidsinzet noemde.

Veteranenombudsman

Veteranen hebben een belangrijke taak vervuld voor Nederland, soms met gevaar voor eigen leven. Voor een deel van hen blijft dat helaas niet zonder consequenties. Bovendien raken zij met regelmaat verstrikt in klachten- en juridische procedures met de overheid. De Veteranenwet uit 2014 gaf de Nationale ombudsman de rol van Veteranenombudsman.

Pagina's