Themanummer : Rituelen en verwerking

Inhoud:

Rituelen en verwerking

De kracht van herdenkingsrituelen

De meerwaarde van rituelen bij Moral Injury

Rituelen, rechtszaken en een degelijke Nederlandse fiets

Beladen archief

De verwerking van een verschrikkelijk verleden : Een onderzoek naar de herinnering aan de Jodenvervolging in kamp Westerbork

Dit bachelorwerkstuk concentreert zich op de herinnering aan en de omgang met concentratiekamp Westerbork. Hoe verliep de herdenking van Westerbork in de eerste jaren na de bevrijding? Welke discussies werden er toen gevoerd over de manier van herdenken? Deze thema’s zullen uitgebreid behandeld worden in dit bachelorwerkstuk. De centrale vraag van dit werkstuk luidt als volgt: Hoe werd voormalig concentratiekamp Westerbork herinnerd in de eerste naoorlogse decennia en hoe verhield dit zich tot de Nationale herinneringscultuur van Nederland?

'Oorlog is eigenlijk niet voor te stellen' : De Indische herdenkingsorganisaties

Betrokkenheid bij Indische herdenkingen is groot in Nederland. De tweede maar ook de derde generatie oorlogsgetroffenen zetten zich in. "Herdenken moet doorgaan, maar de invulling ervan moet anders."

Foute familie

Wat betekent het oorlogsverleden van de eerste generatie oorlogsgetroffenen voor hun kinderene en kleinkinderen? Wat betekenen herdenken & vieren? NC Magazine publiceert elk nummer een gesprek met de tweede en derder generatie. Dit keer Isabel van Boetzelaer wier boek Oorlogsouders veel stof deed opwaaien toen bleek dat niet alleen haar vader maar ook haar grootvader van moederskant fout was.

Een reis naar een onzichtbaar verleden

Elk jaar organiseert Stichting Sobibor in samenwerking met het Duitse Bildungswerk Stanislaw Hantz en het Poolse Studnia Pamieci een reis voor Nederlanders, Duitsers en Polen langs de voormalige vernietigingskampen van Aktion Reinhard: Belzec, Treblinka en Sobibor. Hoofd educatie van het Nationaal Comité Cristan van Emden en historicus Maarten-Jan Vos volgden het spoor van Joodse slachtoffers van de Holocaust tijdens een educatieve reis.

'Ik ben bijna mijn hele leven naar mijn vader op zoek geweest'

Wat betekent het oorlogsverleden van de eerste generatie slachtoffers voor hun kinderen en kleinkinderen? Wat betekend herdenken & vieren? NC Magazine publiceert elk nummer een gesprek tussen de verschillende generaties. Dit keer televisiepresentator Sonja Barend en acteur en fotograaf Thom Hoffman.

Kinderen van Indië (2)

Deze rubriek richt de schijnwerper op mensen, wier roots in indië liggen, maar die al op jonge leeftijd naar Nederland kwamen, of zelfs in Nederland geboren zijn. Wat is de invloed van die Indische achtergrond op hun levensloop? Monnique Haak laat hen aan het woord. Dit keer vertelt Wim Visser (49). Hij is geboren in Zutphen.

De vergeten Molukse KNIL militair : Het verhaal dat niet wordt gehoord .....

Op 30 oktober jongstleden kwam het nieuwsbericht op het NOS journaal van de erkenning voor de Molukse militairen van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (K.N.I.L.) door de Nederlandse overheid (Defensie). Naar aanleiding hiervan schreef ik een brief in gedichtvorm op Facebook aan mijn vader wijlen papa Nani Matahelumual. Het was eigenlijk niet alleen bestemd voor mijn vader papa Nani, maar voor alle Molukse vaders en opa's, die in het K.N.I.L. zo trouw en loyaal voor de Rood-Wit-Blauwe vlag, hadden gediend. Ik kreeg hierop heel veel reacties .

Veteranen vertellen

De Interviewcollectie Nederlandse Veteranen (ICNV)

Pagina's