Hoe oorlogstrauma's worden overgedragen van generatie op generatie : wat betekent dit voor de vluchtelingenkinderen van nu?

Wat betekent dit voor de vluchtelingenkinderen van nu?

 

Dochters van vrouwen met heftige oorlogservaringen kampen veel vaker met psychische problemen, blijkt uit recent onderzoek. Het roept de vraag op hoeveel psychiatrische hulp vluchtelingenkinderen van nu later nodig hebben

Naar een gedeeld verleden? : De herdenking bij het Indisch Monument

‘Indië is hot!’ In september 2016 deed historicus Remco Raben deze uitspraak bij zijn inauguratie als hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis. Inderdaad is er de laatste jaren veel aandacht voor het koloniale verleden en de verwerking daarvan.

 

Gestolde rouw over de Shoah : Geschiedschrijver als oorlogsgetroffene

Dr. L. de Jong wijdde zijn gehele loopbaan aan de geschiedschrijving over de Duitse bezettingsperiode. Leven en werk waren verstrengeld. Zijn directe familie werd uitgemoord. ‘Hoe is mijn leven, hoe is dat van ongeteld velen door de oorlog getekend!’, memoreerde hij in 1985. Hoe ging Loe de Jong om met de vernietigende uitwerking van de Shoah?

 

 

In de schaduw van een genocide : Slachtoffers van gewelddadige verkrachting in Rwanda gehuld in stilte

 

Tijdens de Rwandese genocide in 1994 werden vrouwen structureel en zeer frequent onderworpen aan de meest excessieve vormen van seksueel geweld. Daarmee verschillen ze bijvoorbeeld niet van de hedendaagse Yezidi-meisjes, die als sekslaaf door IS-strijders zijn misbruikt. In beide gevallen blijkt de culturele context allesbepalend bij de hulpverlening na afloop.

 

 

Seksueel geweld als wapen

 

30.000 dode dwangarbeiders? Of toch iets minder?

In het septembernummer van Terugblik '40-'45 stond een verzoek van Renske Krimp om informatie over de naoorlogse ervaringen van dwangarbeiders.

Onder het kopje Aantallen  schrijft ze dat niet precies bekend is, hoeveel Nederlandse mannen zijn omgekomen tijdens de Arbeitseinsatz.

Het toeval  wil, dat ik al maanden een artikel klaar had, dat precies over dit onderwerp gaat.

Het veelgenoemde aantal van 30.000 lijkt een goede onderbouwing te missen en wijkt sterk af van het aantal dat Ben Sijes in zijn boek over de arbeidsinzet noemde.

Veteranenombudsman

Veteranen hebben een belangrijke taak vervuld voor Nederland, soms met gevaar voor eigen leven. Voor een deel van hen blijft dat helaas niet zonder consequenties. Bovendien raken zij met regelmaat verstrikt in klachten- en juridische procedures met de overheid. De Veteranenwet uit 2014 gaf de Nationale ombudsman de rol van Veteranenombudsman.

Brabantse gesneuvelden : help mee en geef iedere gesneuvelde een verhaal

In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Noord-Brabant van de Duitse bezetting begon. Om dit te herdenken, presenteert het BHIC in samenwerking met Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden in Waalre dat najaar een digitale eregalerij voor alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers.

 

Waarin verschilt de tweede generatie van vergelijkbare groepen, waarvan de ouders geen Jodenvervolging hebben meegemaakt?

Voordracht tijdens het middagprogramma door Yaëla Cohen op 19 maart 2017 in Casa 400 in Amsterdam. (Yaëla is Klinisch maatschappelijk werker, psychotherapeute en professioneel directeur bij Elah in Israël).

Themanummer : Eindelijk erkenning

In het novembernummer vertellen veteranen en nabestaanden over het belang van erkenning in de vorm van een onderscheiding.

Je weet dat de aanval komt en je kunt niet weg : Cardioloog Dick Brune vertelt over zijn oorlogservaringen op Zuid-Celebes

In 1943 werd Dick Brune met zijn moeder en zus naar het Japanse vrouwenkamp Kampili gebracht, waar een vreselijke tijd aanbrak. Dagelijks werden ze door de Japanse soldaten gedwongen in de brandende zon op het land te werken. Al gauw raakten alle gevangenen ernstig ondervoed, waardoor men minder weerstand had tegen besmettelijke ziekten. Alsof de uitputting en ziekten nog niet genoeg waren, werd het kamp meerdere malen gebombardeerd door de geallieerden. Dick (nu 88) herinnert zich de gevangenschap in de Japanse kampen Malino en Kampili nog glashelder.

Pagina's