Het wonder dat er wonderen bestaan

Dit is de integrale tekst die [Jessica] Durlacher op 28 januari uitsprak tijdens de lunch in Casa 400, aansluitend op de Nationale Holocaust Herdenking.

Drie Paradoxen in de Psychotherapie

Op 29 september 2017 promoveerde Joris Haagen op het verklaren van de effectiviteit van psychotherapie via voorspellend onderzoek. Aan de hand van de uitkomsten van zijn onderzoek schetst hij drie hedendaagse paradoxen in de zorg voor veteranen met uitzendgerelateerde problematiek. Paradoxen die breder kunnen worden getrokken naar psychotherapie is zijn algemeenheid.

 

 

Internering in en evacuatie uit de Republikeinse kampen (1)

Tijdens haar onderzoek naar de Republikeinse kampen heeft Mary van Delden van gegevens uit inverviews, enquêtes, boeken en archieven - ondanks soms tegengestelde en mogelijk foutieve informatie of gebrek aan gegevens - een reconstructie gemaakt van de interneringen en de evacuaties in de achttien residenties van Java.

Dit onderzoek is niet gepubliceerd. Voor Pelita Nieuws beschrijft zij de gebeurtenissen die voor sommige residenties - gezien de plaatsruimte - sterk zijn ingekort.

3 veteranen

Monique, 42, tandartsassistente

Missie: Srebrenica, 1995

Functie: geneeskundige dienst

Leeftijd destijds: 20
In het leger gegaan: door stiefbroer die beroepsmilitair was

 

Moluks verzet achter de schermen

Ron Habiboe studeerde geschiedenis in Leiden en heeft zich hierna verder beziggehouden met onderzoek betreffende de Molukken. De laatste jaren leverde hij regelmatig artikelen en bijdragen over de Molukken aan onder meer het Molukse maandblad Marinjo en het radioprogramma Suara Maluku. Momenteel is hij werkzaam als freelance onderzoeker. In 'Bekeken door Habib' geeft hij een kort persoonlijk relaas over eigentijdse zaken die de Molukse gemeenschap raken of bezighouden.

De bescheiden veteraan : Meidagen veteranen en hun terugblik op de strijd

‘Hoeveel zijn er daar eigenlijk gesneuveld? Is dat eigenlijk na te gaan?’ Toen ik Frans van Breukelen in 2014 interviewde, zat hij nog met die vraag. Hij was toen al ver in de negentig en het bleek iets te zijn wat hem tot aan zijn dood bezighield.

 

 

Beekvliet : gijzelaarskamp St. Michielsgestel

Gijzelaarskamp Beekvliet in St. Michielsgestel was (en later ook Ruwenberg) sterk verbonden met Gijzelaarskamp Haaren. Omdat van deze kampen niets tastbaars is overgebleven, heeft 'Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945' in haar statuten opgenomen om hieraan aandacht te blijven schenken

‘Er zijn weinig dagen dat ik niet aan Rwanda denk’ : Zaïre-veteraan Hans van Leest

Provide Care, een humanitaire interventie van de Nederlandse krijgsmacht, is bij het publiek zo goed als vergeten. Het leed van Rwandese vluchtelingen in Zaïre in 1994, vergeet Provide Care-veteraan Hans van Leest echter nooit. Impact sprak met hem over zijn ervaringen en de nasleep van de missie voor hem persoonlijk.

 

‘Leave No One Behind’ : Berend Berendsen over het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

Kolonel-arts Berend Berendsen is voorzitter van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Hij is daarnaast twee dagen per week praktiserend psychiater in de veteranenzorg. Berendsen werkt met het LZV-programmabureau vanuit Doorn. Hij doet dat in hetzelfde gebouw waarin ook het Veteraneninstituut en Stichting de Basis, die beide deel uitmaken van het veteranenzorgsysteem, zijn gevestigd.

Pagina's