Rookbom ontplofte op Domplein tijdens Dodenherdenking 1969

De Utrechtse historicus Ilse Raaijmakers (33) onderzocht de betekenis van Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Elke generatie kijkt anders naar 4 en 5 mei. Utrecht speelde een opmerkelijke rol bij de invulling van de herdenkingsdagen.

'Gedoe is goed voor de Dodenherdenking'

Mag een actiegroep lawaai maken tijdens de Dodenherdenking op de Dam? Vandaag doet de rechtbank in Amsterdam een uitspraak daarover in een kort geding tussen actiegroep Geen 4 Mei Voor Mij en de gemeente. Waarnemend burgemeester Van Aartsen verbood de demonstratie.

Dé Dodenherdenking heeft nooit bestaan : Interview Ilse Raaijmakers historicus

De geschiedenis van de Dodenherdenking is woelig. En stevige discussies zoals nu horen erbij, zegt historicus Ilse Raaijmakers. „Ik ben niet voor escalatie, maar de storm hoort echt bij de stilte.”

Gekrakeel rond de Dodenherdenking, daar houden Nederlanders van

Straks breken die twee minuten stilte weer aan en dus is er nu wat herrie in de tent; het hoort allebei bij de traditie van 4 mei.

Rekkelijken pleiten voor een ruime en vooral ook actuele invulling van de Dodenherdenking, preciezen beperken zich liever tot de historie van de Tweede Wereldoorlog en enkele activisten, ik geloof niet dat het er veel zijn, roepen op tot twee minuten lawaai om de zaak eens om te draaien: Nederland was niet alleen slachtoffer, maar ook dader, met name tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië.

Belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog : wie en waarom?

Welke rol speelt de Tweede Wereldoorlog in de huidige Nederlandse samenleving? Het is deze vraag die centraal staat in het recent gepubliceerde Doelgroepenonderzoek waar ik als onderzoeker aan meewerkte. Geen nieuwe vraag natuurlijk, en dus hebben we bestaand onderzoek goed bestudeerd voordat we overgingen tot het verzamelen van nieuwe gegevens. Al snel werd duidelijk dat op dit gebied weliswaar al behoorlijk veel onderzoek is gedaan, maar toch ook enkele duidelijke hiaten bestaan. Zo kon het nieuwe Doelgroepenonderzoek verder graven waar eerdere studies ophielden.

Nadenken over de ‘houdbaarheidsdatum van de Tweede Wereldoorlog’

Hoogleraar Kees Ribbens over de uitkomsten van het Doelgroepenonderzoek

‘Interessant’ of ‘zeer interessant’, zo bestempelt meer dan de helft van de respondenten in het onlangs uitgevoerde Doelgroepenonderzoek de Tweede Wereldoorlog. Slechts 10 procent is het daarmee niet eens: die vindt het meest recente Nederlandse oorlogsverleden juist (zeer) oninteressant. Wat zijn volgens NIOD-onderzoeker Kees Ribbens verder opvallende conclusies uit het Doelgroepenonderzoek en met welke uitkomsten moet de sector zeker aan de slag?

Doelgroepenonderzoek 2018 : de mensen achter de cijfers

“Er is geen land waar zo veel onderzoek wordt gedaan naar de omgang met de Tweede Wereldoorlog als in Nederland het geval is.” Dit stelt Kees Ribbens, onderzoeker bij het NIOD en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En hij heeft gelijk. Tussen 2007 en 2017 alleen al zijn meer dan 60 onderzoeken uitgevoerd naar de interesse in, omgang met en/of betekenisgeving aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Voegt het nieuwste Doelgroepenonderzoek daar dan nog iets aan toe? Absoluut.

10 jaar onderzoek naar betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog in Nederland : Wat weten we?

Het Doelgroepenonderzoek heeft de volgende doelstellingen:

• Input leveren voor beleidsvorming van de organisaties binnen het Platform en daardoor dus dienstbaar zijn aan de doelstellingen van organisaties in het Platform;

• Voortbouwen op en verbanden leggen tussen eerdere onderzoeken;

• Inzicht bieden in de positie die het onderwerp Tweede Wereldoorlog inneemt ten opzichte van andere thema’s en mogelijke tijdsbestedingen; kortom de mentaliteitsprofielen van ‘consumenten’;

• Een gedeelde en gedragen kennisbasis bieden voor alle leden van het Platform.

Eindrapport Doelgroepenonderzoek WOII

Op 5 april 2016 werd op het jaarcongres van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de netwerkorganisatie Platform WOII formeel opgericht. Doel van Platform WO2 is de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties. Belangrijke redenen om de samenwerking juist nu te intensiveren en te concretiseren zijn erin gelegen dat de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog groot is en groeiende.

Mali, het Franse Afghanistan? : Een analyse van de Franse militaire operaties Serval en Barkhane

Na de opstand van de Toeareg in 2012, volgde begin 2013 in Mali een tweede aanvalsgolf. Het zuiden van het land dreigde te vallen en de Fransen werden te hulp geroepen. Operatie Serval verdreef de rebellen en jihadisten en de rust keerde terug. 'Een van de succesvolste operaties in jaren', aldus de Fransen. Vijf jaar later verkeert Mali in chaos. Het noorden en het centrum van het land zijn in handen van rebellen, jihadisten en drugssmokkelaars. De rapporten van de Verenigde Naties worden wanhopiger.

Pagina's