Zorgmijding na de missie?

Zorgmijding onder veteranen is uiteraard een kwestie van belang. Maar hoeveel veteranen mijden eigenlijk bewust of onbewust zorg die de overheid aanbiedt? Een gegeven is in elk geval dat ruim veertig procent van de militairen de nazorgvragenlijst, die ze zes maanden na terugkeer van hun uitzending toegezonden krijgen, niet retourneert. Veteraan en programmaleider 'Na de missie' Esmeralda Kleinreesink: "Dat zestig procent wél retourneert, is een behoorlijk goed resultaat."

'Je kop leeg fietsen'

Als ik gezond naar Holland terugkeer, fiets ik naar Rome. Dat beloofde Tom van Mierlo zichzelf in de groene hel van Nieuw-Guinea. Dertien jaar geleden loste hij deze belofte in.
Fietsen is zijn manier om te dealen met de gevolgen van PTSS. "Als het niet goed met me gaat en ik pak mijn fiets, dan kom ik als een ander mens terug. Het doet iets met mijn kop."

Het wonder dat er wonderen bestaan

Dit is de integrale tekst die [Jessica] Durlacher op 28 januari uitsprak tijdens de lunch in Casa 400, aansluitend op de Nationale Holocaust Herdenking.

Drie Paradoxen in de Psychotherapie

Op 29 september 2017 promoveerde Joris Haagen op het verklaren van de effectiviteit van psychotherapie via voorspellend onderzoek. Aan de hand van de uitkomsten van zijn onderzoek schetst hij drie hedendaagse paradoxen in de zorg voor veteranen met uitzendgerelateerde problematiek. Paradoxen die breder kunnen worden getrokken naar psychotherapie is zijn algemeenheid.

 

 

Internering in en evacuatie uit de Republikeinse kampen (1)

Tijdens haar onderzoek naar de Republikeinse kampen heeft Mary van Delden van gegevens uit inverviews, enquêtes, boeken en archieven - ondanks soms tegengestelde en mogelijk foutieve informatie of gebrek aan gegevens - een reconstructie gemaakt van de interneringen en de evacuaties in de achttien residenties van Java.

Dit onderzoek is niet gepubliceerd. Voor Pelita Nieuws beschrijft zij de gebeurtenissen die voor sommige residenties - gezien de plaatsruimte - sterk zijn ingekort.

3 veteranen

Monique, 42, tandartsassistente

Missie: Srebrenica, 1995

Functie: geneeskundige dienst

Leeftijd destijds: 20
In het leger gegaan: door stiefbroer die beroepsmilitair was

 

Moluks verzet achter de schermen

Ron Habiboe studeerde geschiedenis in Leiden en heeft zich hierna verder beziggehouden met onderzoek betreffende de Molukken. De laatste jaren leverde hij regelmatig artikelen en bijdragen over de Molukken aan onder meer het Molukse maandblad Marinjo en het radioprogramma Suara Maluku. Momenteel is hij werkzaam als freelance onderzoeker. In 'Bekeken door Habib' geeft hij een kort persoonlijk relaas over eigentijdse zaken die de Molukse gemeenschap raken of bezighouden.

De bescheiden veteraan : Meidagen veteranen en hun terugblik op de strijd

‘Hoeveel zijn er daar eigenlijk gesneuveld? Is dat eigenlijk na te gaan?’ Toen ik Frans van Breukelen in 2014 interviewde, zat hij nog met die vraag. Hij was toen al ver in de negentig en het bleek iets te zijn wat hem tot aan zijn dood bezighield.

 

 

Beekvliet : gijzelaarskamp St. Michielsgestel

Gijzelaarskamp Beekvliet in St. Michielsgestel was (en later ook Ruwenberg) sterk verbonden met Gijzelaarskamp Haaren. Omdat van deze kampen niets tastbaars is overgebleven, heeft 'Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945' in haar statuten opgenomen om hieraan aandacht te blijven schenken

Pagina's