Waarom komen mensen in verzet?

 

Alle verzet wortelt in gedeelde grieven. Denk aan de burgeroorlog in Syrië; de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël; maar ook aan de financiële crisis in Griekenland of de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg in Nederland. Daarmee lijkt het antwoord op de vraag in de titel te zijn gegeven en kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag. Niets is minder waar.

 

PTSS-behandeling voor veteranen : wat werkt?

Joris Haagen promoveerde eind vorige jaar op zijn proefschrift 'Setting the stage for recovery: improving veteran PTSD treatment effectiveness using statistical prediction’. In zijn onderzoek gaat hij in op welke factoren maken dat traumabehandeling in deze groep al dan niet succesvol is.

Internering in en evacuatie uit de Republikeinse kampen (2)

Tijdens haar onderzoek naar de Republikeinse kampen heeft Mary van Delden van gegevens uit inverviews, enquêtes, boeken en archieven - ondanks soms tegengestelde en mogelijk foutieve informatie of gebrek aan gegevens - een reconstructie gemaakt van de interneringen en de evacuaties in de achttien residenties van Java.

Dit onderzoek is niet gepubliceerd. Voor Pelita Nieuws beschrijft zij de gebeurtenissen die voor sommige residenties - gezien de plaatsruimte - sterk zijn ingekort.

Verhalen 100 malen

Voor hulpverleners, verplegenden, verzorgenden (in opleiding)

Rookbom ontplofte op Domplein tijdens Dodenherdenking 1969

De Utrechtse historicus Ilse Raaijmakers (33) onderzocht de betekenis van Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Elke generatie kijkt anders naar 4 en 5 mei. Utrecht speelde een opmerkelijke rol bij de invulling van de herdenkingsdagen.

'Gedoe is goed voor de Dodenherdenking'

Mag een actiegroep lawaai maken tijdens de Dodenherdenking op de Dam? Vandaag doet de rechtbank in Amsterdam een uitspraak daarover in een kort geding tussen actiegroep Geen 4 Mei Voor Mij en de gemeente. Waarnemend burgemeester Van Aartsen verbood de demonstratie.

Dé Dodenherdenking heeft nooit bestaan : Interview Ilse Raaijmakers historicus

De geschiedenis van de Dodenherdenking is woelig. En stevige discussies zoals nu horen erbij, zegt historicus Ilse Raaijmakers. „Ik ben niet voor escalatie, maar de storm hoort echt bij de stilte.”

Gekrakeel rond de Dodenherdenking, daar houden Nederlanders van

Straks breken die twee minuten stilte weer aan en dus is er nu wat herrie in de tent; het hoort allebei bij de traditie van 4 mei.

Rekkelijken pleiten voor een ruime en vooral ook actuele invulling van de Dodenherdenking, preciezen beperken zich liever tot de historie van de Tweede Wereldoorlog en enkele activisten, ik geloof niet dat het er veel zijn, roepen op tot twee minuten lawaai om de zaak eens om te draaien: Nederland was niet alleen slachtoffer, maar ook dader, met name tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië.

Belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog : wie en waarom?

Welke rol speelt de Tweede Wereldoorlog in de huidige Nederlandse samenleving? Het is deze vraag die centraal staat in het recent gepubliceerde Doelgroepenonderzoek waar ik als onderzoeker aan meewerkte. Geen nieuwe vraag natuurlijk, en dus hebben we bestaand onderzoek goed bestudeerd voordat we overgingen tot het verzamelen van nieuwe gegevens. Al snel werd duidelijk dat op dit gebied weliswaar al behoorlijk veel onderzoek is gedaan, maar toch ook enkele duidelijke hiaten bestaan. Zo kon het nieuwe Doelgroepenonderzoek verder graven waar eerdere studies ophielden.

Nadenken over de ‘houdbaarheidsdatum van de Tweede Wereldoorlog’

Hoogleraar Kees Ribbens over de uitkomsten van het Doelgroepenonderzoek

‘Interessant’ of ‘zeer interessant’, zo bestempelt meer dan de helft van de respondenten in het onlangs uitgevoerde Doelgroepenonderzoek de Tweede Wereldoorlog. Slechts 10 procent is het daarmee niet eens: die vindt het meest recente Nederlandse oorlogsverleden juist (zeer) oninteressant. Wat zijn volgens NIOD-onderzoeker Kees Ribbens verder opvallende conclusies uit het Doelgroepenonderzoek en met welke uitkomsten moet de sector zeker aan de slag?

Pagina's