10 jaar onderzoek naar betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog in Nederland : Wat weten we?

Het Doelgroepenonderzoek heeft de volgende doelstellingen:

• Input leveren voor beleidsvorming van de organisaties binnen het Platform en daardoor dus dienstbaar zijn aan de doelstellingen van organisaties in het Platform;

• Voortbouwen op en verbanden leggen tussen eerdere onderzoeken;

• Inzicht bieden in de positie die het onderwerp Tweede Wereldoorlog inneemt ten opzichte van andere thema’s en mogelijke tijdsbestedingen; kortom de mentaliteitsprofielen van ‘consumenten’;

• Een gedeelde en gedragen kennisbasis bieden voor alle leden van het Platform.

Eindrapport Doelgroepenonderzoek WOII

Op 5 april 2016 werd op het jaarcongres van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de netwerkorganisatie Platform WOII formeel opgericht. Doel van Platform WO2 is de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties. Belangrijke redenen om de samenwerking juist nu te intensiveren en te concretiseren zijn erin gelegen dat de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog groot is en groeiende.

Mali, het Franse Afghanistan? : Een analyse van de Franse militaire operaties Serval en Barkhane

Na de opstand van de Toeareg in 2012, volgde begin 2013 in Mali een tweede aanvalsgolf. Het zuiden van het land dreigde te vallen en de Fransen werden te hulp geroepen. Operatie Serval verdreef de rebellen en jihadisten en de rust keerde terug. 'Een van de succesvolste operaties in jaren', aldus de Fransen. Vijf jaar later verkeert Mali in chaos. Het noorden en het centrum van het land zijn in handen van rebellen, jihadisten en drugssmokkelaars. De rapporten van de Verenigde Naties worden wanhopiger.

Zonder 'J' in mijn persoonsbewijs had ik mijn vrijheid terug

De Joodse coupeuse Marga Grunberg kon vanuit Amsterdam ongemerkt verzetswerk doen.

 

'Het Bezuidenhout-bombardement heeft me fysiek verwoest, maar niet mentaal'

Oud-PVDA-burgemeester Hans Ouwerkerk verloor zijn vader en werd als kind ernstig getroffen door een Engelse bom in 1945

 

Ellen Lock sprak met hem over zijn ervaringen

De laatste getuige van de scheepsramp met de Cap Arcona koestert geen wrok

Wim Aloserij overleefde de kampen Amersfoort, Husum, Neuengamme en de ramp met de Cap Arcona.

 

Ellen Lock sprak met hem naar aanleiding van het verschijnen van zijn oorlogsverhaal in boekvorm: "De laatste getuige"

Zorgmijding na de missie?

Zorgmijding onder veteranen is uiteraard een kwestie van belang. Maar hoeveel veteranen mijden eigenlijk bewust of onbewust zorg die de overheid aanbiedt? Een gegeven is in elk geval dat ruim veertig procent van de militairen de nazorgvragenlijst, die ze zes maanden na terugkeer van hun uitzending toegezonden krijgen, niet retourneert. Veteraan en programmaleider 'Na de missie' Esmeralda Kleinreesink: "Dat zestig procent wél retourneert, is een behoorlijk goed resultaat."

'Je kop leeg fietsen'

Als ik gezond naar Holland terugkeer, fiets ik naar Rome. Dat beloofde Tom van Mierlo zichzelf in de groene hel van Nieuw-Guinea. Dertien jaar geleden loste hij deze belofte in.
Fietsen is zijn manier om te dealen met de gevolgen van PTSS. "Als het niet goed met me gaat en ik pak mijn fiets, dan kom ik als een ander mens terug. Het doet iets met mijn kop."

Het wonder dat er wonderen bestaan

Dit is de integrale tekst die [Jessica] Durlacher op 28 januari uitsprak tijdens de lunch in Casa 400, aansluitend op de Nationale Holocaust Herdenking.

Pagina's