Themanummer : De dynamiek van de Holocaust

Inhoud:

  • De Holocaust als maatschappelijk proces
  • De erfenis van Raul Hilberg
  • ‘Geen echte nazi’. Hoe in Będzin de Holocaust mogelijk werd gemaakt
  • Verhulde slachtoffers. Psychiatrische patiënten tijdens de Tweede Wereldoorlog
  • Echte geschiedenis? Mondelinge bronnen in het geschiedenisonderwijs
  • Heimelijk kiekje vanuit het portiek

Een vergeten Joodse geschiedenis in Oost-Groningen : Kamp De Beetse, ook wel genoemd Sellingerbeetse deel 2

Op een van zijn fietstochten in Westerwolde kwam Walter van Rossum langs een terrein met een barak en een bord: 'Kamp De Beetse'. Zijn nieuwsgierigheid was direct gewekt. Op het gemeentehuis van Vlagtwedde kreeg hij namen van  mensen die nu als vrijwilliger direct betrokken zijn bij de barak en het terrein van het voormalige kamp. Op 3 oktober 2017 werd herdacht dat precies 75 jaar geleden de Joodse jongens en mannen werden afgevoerd naar kamp Westerbork. Hij sprak toen nog enkele mensen, die in twee artikelen over het kamp aan het woord zullen komen.

 

De nieuwe slachtoffercultus : wie die rol weet op te eisen, wint het gevecht

In de ooit zo kalme polder woedt de strijd om het slachtoffer. Wie die rol weet op te eisen, wint het gevecht. Met funeste gevolgen.

Van de Vriendenkring van Gewezen Politiek Gevangenen in Silezië tot de Stichting Auschwitz : bouwen aan de Belgische gedachtenis

Tegen het einde van de bezetting rees in België en andere Europese landen de kwestie van de gedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Er ontstonden concurrerende herinneringen die niet met elkaar te verzoenen vielen. In België werd de herinnering aan de bezetting, en de overdracht van die herinnering, vanaf het begin gemonopoliseerd door de voormalige politiek gevangenen.

Dossier : De vervolging van homoseksuelen door de nazi's

Dossier: De vervolging van homoseksuelen door de nazi’s

Themanummer : Verzet

Inhoud:

Jaar van Verzet

Verzet als voorbeeld

Verzet is politiek met andere middelen

De soldaat van Oranje. Icoon van het verzet

De vele lagen van het Franse verzet

Themanummer : Rituelen en verwerking

Inhoud:

Rituelen en verwerking

De kracht van herdenkingsrituelen

De meerwaarde van rituelen bij Moral Injury

Rituelen, rechtszaken en een degelijke Nederlandse fiets

Beladen archief

De verwerking van een verschrikkelijk verleden : Een onderzoek naar de herinnering aan de Jodenvervolging in kamp Westerbork

Dit bachelorwerkstuk concentreert zich op de herinnering aan en de omgang met concentratiekamp Westerbork. Hoe verliep de herdenking van Westerbork in de eerste jaren na de bevrijding? Welke discussies werden er toen gevoerd over de manier van herdenken? Deze thema’s zullen uitgebreid behandeld worden in dit bachelorwerkstuk. De centrale vraag van dit werkstuk luidt als volgt: Hoe werd voormalig concentratiekamp Westerbork herinnerd in de eerste naoorlogse decennia en hoe verhield dit zich tot de Nationale herinneringscultuur van Nederland?

'Oorlog is eigenlijk niet voor te stellen' : De Indische herdenkingsorganisaties

Betrokkenheid bij Indische herdenkingen is groot in Nederland. De tweede maar ook de derde generatie oorlogsgetroffenen zetten zich in. "Herdenken moet doorgaan, maar de invulling ervan moet anders."

Pagina's