Sipko Boersma in Vught, deel 1

Een objectieve weergave van de omstandigheden in concentratiekamp Vught door een ex-gevangene.

Retourtje Sachsenhausen

Documentaire over het laatste transport uit concentratiekamp Vught naar concentratiekamp Sachsenhausen in 1944. Een van de overlevenden, oudverzetsman en natuurfilmer Jan van den Ende, maakt de treinreis opnieuw samen met de 16-jarige Joodse scholiere Danni Reches. De film start en eindigt op het station Vught. Daartussen wordt een indrukwekkend beeld gegeven van het leven in kamp Vught, de deportatie naar Sachsenhausen, het regime in dit concentratiekamp en hoe deze ervaringen het leven van de slachtoffers verregaand hebben beïnvloed.

Publieke steun voor de missie in Uruzgan: welke factoren bepalen het draagvlak

Is het dalende draagvlak onder de Nederlandse bevolking de oorzaak van de val van het kabinet en het beëindigen van de missie in Uruzgan, zoals nternationale media suggereren? Aan de hand van sociaalwetenschappelijke literatuur en de Monitor Publieke Opinie Uruzgan onderzoeken de auteurs welke factoren een rol spelen bij het tot stand komen van het publieke draagvlak voor een missie. Het blijkt dat de rol van slachtoffers vaak wordt overschat. Publieke steun wordt voornamelijk beïnvloed door opvattingen over het succes van de missie. Daarnaast

Prospectief en translationeel onderzoek naar nieuwe uitzendinggerelateerde uitdagingen: zicht op Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) en blastgeïnduceerde mild Traumatic Brain Injury (mTBI)

Dit artikel beschrijft een onderzoek bij TNO naar neurobiologische processen in de hersenen die mogelijk ten grondslag liggen aan gedragsveranderingen ten gevolge van blootstelling aan ernstige stress.

Opkomst en neergang van PTSS. Een sociologische duiding van het succes van de posttraumatische stressstoornis

Historische analyse van de erkenning van PTSS in 1980, toen deze stoornis werd opgenomen in de DSM, brengt drie belangrijke sociale en politieke actoren aan het licht: de emancipatiebewegingen van Vietnamveteranen en mishandelde vrouwen, en de ontdekking van de 'late gevolgen' van de Tweede Wereldoorlog. In Nederland was vooral de oorlog van belang.

Nederlandse SS'ers en de Holocaust

Zo'n 25.000 Nederlanders vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwillig in de Duitse Waffen-SS. In de literatuur en media wordt vaak een beeld geschetst alsof zij slechts gewone soldaten waren, die niet betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden of genocide. Dagboekfragmenten bewijzen het tegendeel.

Mijn ouders moesten denken dat ik dood was': Japans soldaat op Java

Het verhaal van één van 903 Japanse soldaten die zich na de capitulatie aansloten bij de Indonesische republiek in haar onafhankelijkheidsstrijd .

Kind in de oorlog, toen en nu: met War Child in Uganda

65 jaar vrede in Nederland was voor War Child aanleiding om twee oorlogskinderen van toen in contact te brengen met oorlogskinderen van nu. Zo gingen Zoni Weisz en Liesbeth List naar Uganda. Zoni heeft zijn ervaringen van deze tocht weergegeven in de vorm van een brief aan zijn kleindochter.

Guantánamo in Nederland: een blinde vlek in ons geschiedenisonderwijs

Ruim honderdduizend Nederlanders, beschuldigd van samenwerking met de Duitsers, zaten direct na de oorlog in het kader van de Bijzondere Rechtspleging opgesloten in interneringskampen in afwachting van hun proces. De omstandigheden in die kampen waren vaak erbarmelijk.

Geïnterneerd in Japan als gasten van de Keizer: werktuigkundige Pieter Oost voer tijdens WO II op het hospitalschip Op ten Noort

De bemanning van Nederlands hospitaalschip wordt na de slag in de Javazee geïnterneerd door de Japanners en komt in Japan terecht, waar ze getuigen zijn van de atoomaanval op Hiroshima.

Pagina's