Wat mankeert fervente haters? Over de rol van opvoeding en onderwijs bij het voorkomen van haat

Haat tegen anderen kan al jong beginnen. Ruzies op het schoolplein ontstaan vaak door scheldpartijen over en weer. Leer kinderen kritisch te denken en de verschillen te zien, schrijft Micha de Winter.

 

De kracht van het gezin: kinder- en jeugdpsychologe Julia Bala

Welke gezichten gaan er schuil achter de hardwerkende behandelaren van psychotrauma, wat zijn hun drijfveren, waarom kozen ze voor het vak en waar zijn ze door beïnvloed? Eli ten Lohuis interviewt Julia Bala, sinds 2002 als kinder- en jeugdpsychologe en psychotherapeute verbonden aan Centrum '45, locatie Diemen, waar zij in zowel de polikliniek als de dagkliniek met vluchtelingengezinnen werkt.

 

Manieren van zien

 

Plattegrond van een trauma: afgewezen als partner en buitengesloten

Bart Hetebrij, humanistisch geestelijk verzorger voor veteranen, sprak met uitgezonden militairen en hun partners. in het voorgaande nummer (0408) vindt u de door hem opgetekende uitzendervaringen van beroepsmilitair John (39 jaar) die in 1996 met iFoR aantrad in Bosnië en Herzegovina. in dit nummer komt Johns partner, Tamara, aan het woord.

 

Tamara 35 jaar, echtgenote van John

 

De kinderschoenen van de hulp bij kindermishandeling: Zie je iets, doe dan iets!

Hameeda Lakho is vanaf haar vijfde jaar, toen ze in Nederland kwam wonen, zowel geestelijk als lichamelijk mishandeld door haar Pakistaanse vader en Nederlandse stiefmoeder. Lakho moest als haar vader boos was, zelf de stok aanreiken waarmee ze vervolgens werd afgeranseld. en zo ging dat jaren door. in dit interview spreekt ze over haar verleden en hoe ze er mee heeft leren omgaan.

 

Oorlog en Migratie uit Nederlands-Indië en Bosnië: Veerkracht in gezinnen

Kinderen die na oorlog en migratie opgroeien bij getraumatiseerde ouders kunnen in de schaduw van de ingrijpende ervaringen komen te staan. Zij hebben de oorlog zelf meegemaakt en worden tegelijkertijd grootgebracht door ouders die de oorlog doorstonden of zij groeien op in de nabijheid van familieleden met oorlogservaringen. Deze bijdrage beschrijft de achtergronden en uitkomsten van een studie onder kinderen en tieners geconfronteerd met oorlogservaringen.

Wat terroristen willen : de vijand begrijpen, de dreiging beteugelen

Richardson ontraadselt zelfmoordterrorisme en verklaart het in termen van traditionele militaire waarden als loyaliteit en heldenmoed. Verder prikt ze de mythe door dat zelfmoordterrorisme een religieus fenomeen is. De 'oorlog tegen terreur' kan niet gewonnen worden. Ze legt uit dat de problemen rondom terrorisme hooguit beheersbaar kunnen worden gemaakt.

Dementees is een taal : communiceren met dementerenden

Dit artikel is een persoonlijk verslag van een verpleegkundige die een manier vond te communiceren met haar aan Korsakoff leed en dementeerde. Deze communicatietechniek heeft ze daarna gebruikt om 65 andere dementeerden in het zelfde verpleeghuis als waar echtgenoot werd verzorg te interviewen. Haar doelstelling was daarbij om de mensen waar altijd over geschreven wordt nu zelf aan het woord te laten.

Alles was kapot' : vluchtelingengezinnen samen in therapie

Beschrijving van de werkmethode van Centrum '45 De Vonk in Amsterdam met het omgaan met gezinnen van vluchtelingen en asielzoekers.

Pagina's