De invloed van intergenerationele overdracht van traumaklachten op de psychische gezondheid van kinderen. Voorspellende factoren en implicaties voor de praktijk

Dit masteronderzoek is een vergelijkende psychologische studie naar de geestelijke gezondheid van jonge kinderen van door oorloggetroffen vluchtelingen en asielzoekers. Middels dit onderzoek is getracht om meer inzicht te verkrijgen in de intergenerationele overdracht van traumaklachten, dan wel psychische klachten van ouder op kind. Het huidige onderzoek richt zich op jonge kinderen van vluchtelingen en asielzoekers. Onderzocht is of er een relatie bestaat tussen de psychische klachten van ouders en de emotionele en/of gedragsproblemen van hun jonge kinderen.

De joden in Nederland anno 2009 : continuïteit en verandering

Dit boek is het vervolg op 'De Joden in Nederland anno 2000'. Dat boek bevatte de resultaten van een omvangrijk onderzoek waarin zowel de demografische kenmerken van de groep als haar binding aan het Jodendom een plaats vonden. De oorspronkelijke steekproef werd aangevuld met leden van de volgende generatie. De overdracht van Joodse binding van ouders op kinderen en de Joodse binding van jongeren zijn onderwerpen van deze publicatie. Ten slotte werd het aantal Joden in Nederland aan een nieuwe schatting onderworpen.

Dankzij mijn moeder heb ik Tjideng overleefd: Hermance Clegg, moeder van de Britse Vice-premier Nick Clegg, zat als kind in het Jappenkamp Tjideng

Interview met de Nederlandse moeder van de Engelse vice-premier Nick Clegg. Zij zat tijdens de oorlog met haar moeder en zusjes in het jappenkamp Tjideng. Hoe is zij in staat om over het jappenkamp te spreken met haar kinderen?

De diefstal van mijn jeugd

3069 dagen zat Natascha vrijwel dag en nacht gevangen in de kelder van Wolfgang Priklopil. In 1998 werd ze op tienjarige leeftijd ontvoerd, toen ze in 2006 ontsnapte was ze achttien.

De ervaringen van het thuisfont

Jaarlijks zet defensie wereldwijd duizenden Nederlandse militairen in om een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid, op en vanuit de zee, het land en vanuit de lucht. Met regelmaat verschijnen berichten in de media over deze militairen, maar ook over hun thuisfront. Dit onderzoek bestudeert het effect dat de uitzending heeft op verschillende gezinsleden en verschillende aspecten van het gezinsleven.

De familie Hooijboer in de Tweede Wereldoorlog

Ego-document van de familie Hooijboer gedurende de Tweede Wereldoorlog in Utrecht

Dag vader, ik ben het: Elly, uw kind'

Het levensverhaal van een dochter van Indonesische Moeder en Nederlandse Vader. Ze vertelt over haar leven in Indonesië en haar wens ooit nog eens haar vader te kunnen ontmoeten.

Complex trauma : diagnostiek en behandeling

Dit boek richt zich op de behandeling van ernstig getraumatiseerde mensen, zoals oorlogsgetroffenen, vluchtelingen en asielzoekers, veteranen, mensen met ernstige beroepsgerelateerde traumatisering (zoals brandweerpersoneel, politiepersoneel, treinpersoneel) en personen met problematiek ten gevolge van vroegkinderlijke traumatisering. Voor het eerst wordt de toepassing van concrete behandelmethoden voor complex trauma beschreven. De auteurs passen daarbij CGT-methodieken toe. Het driefasenmodel (stabilisatie, verwerking, integratie) dient als aanknopingspunt.

Clara's oorlog : het waargebeurde verhaal van een jong meisje over haar wonderbaarlijke overleving tijdens de bezetting van de nazi's

Vanaf het moment dat de nazi's op 21 juli 1942 de kleine Poolse stad Zolkiew bezetten, veranderde het leven van de vijftienjarige Clara radicaal. Terwijl de Joodse bevolking werd afgeslacht of op transport werd gesteld, verborg Clara's familie zich samen met twee andere gezinnen in een uitgegraven kruipruimte onder het huis van de Duitse familie Beck. Meer dan zestig jaar later heeft Clara Kramer haar ervaringen opgeschreven.

Chronisch trauma en de therapeutische relatie. Congres LCVT, Zwolle, 3 maart 2010

Sinds 2006 kent Nederland een landelijk expertisecentrum dat zich richt op de gevolgen van vroegkinderlijk, chronisch trauma: het LCVT. Het centrum ontwikkelt richtlijnen voor behandeling en diagnostiek, biedt scholing aan professionals en doet onderzoek. Zo hoopt men te bevorderen dat vroeg en chronisch getraumatiseerde cliënten, zowel kinderen als volwassenen, een passende behandeling aangeboden krijgen in de GGZ. Verslag van de eerste congresdag in Zwolle, 3 maart 2011.

Pagina's