Zieleroerselen van een getormenteerd mens : living on my isle of fear and loneliness

Persoonlijke ervaringen van dochter van Shoah-overlevenden. Bundeling van gedichten en gedachten.

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen : een training voor opvoeders

Handboek voor trainers.Deze training biedt opvoeders en begeleiders van getraumatiseerde kinderen onmisbare informatie over de effecten van traumatisering op het dagelijkse functioneren van hun kind en de relatie die zij als belangrijke volwassenen met hun kind ontwikkelen.

Nederlandse kampen: variaties op een Europees grondpatroon

In de afgelopen decennia groeiden Vught, Amersfoort en Westerbork uit tot professionele museale gedenkplaatsen die niet alleen inzetten op herdenken, maar ook op begrijpen en onderwijzen. De auteur bespreekt het boek van Roel Hijink 'Voormalige concentratiekampen. De monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland' en voegt er zijn Vlaamse visie op de Nederlandse herdenkingscultuur aan toe.

Conferentie 'The lost childhoods of wartime'

Van 6 t/m 9 september 2011 werd in Reading, 40 km ten westen van Londen, een internationale con ferentie gehouden waaraan ongeveer 50 mensen uit 12 verschillende landen deelnamen. De rode draad was het thema: kinderen van de oorlog werd hun hun kindertijd of hun jeugd ontnomen door de belastende ervaringen die ze opdeden tijdens de oorlog. Daarnaast werd besproken hoe de kennis die opgedaan is door de ervaringen van de kinderen van de Tweede Wereldoorlog, kan worden aangewend om kindern in oorlogsgebieden van nu een betere ondersteuning te geven.

Casussen voor de therapeuthische praktijk : 99 boeken en films

In dit boek worden 99 inspiratiebronnen (53 films en 46 (kinder-)boeken) besproken en geanalyseerd die als therapeutische casus kunnen dienen voor individuele en groepstherapie voor volwassenen en kinderen.

Bijna raakte ik alles kwijt wat ik liefhad

Alina Zoet (35) vertrok op haar 23e naar Kosovo om daar mee te helpen aan de vredesmissie van de VN. Tien jaar later kwam ze erachter dat die oorlog haar meer had gedaandan ze dacht.

Annie : een joodse weduwe en haar zoon in de greep van bezetting en vervolging

Annie Wolff uit Rotterdam was van joodse afkomst en trouwde eind 1937 met de niet-joodse arts Daniël Johannes Otten. Toen zij, zwanger van haar eerste kind, in 1938 plotseling weduwe werd, diende de jodenvervolging zich sluipenderwijs aan en werd deze steeds nadrukkelijker, en eindigde met de dood van Annie in 1944 in Bergen-Belsen. Haar half-joodse toen vijfjarige zoontje Daniël werd niet vervolgd en bleef in Nederland achter. Daniël maakte voor dit boek een selectie uit de brieven die zijn moeder ontving en schreef tussen 1930 en 1944.

Als een ramp de school treft : omgaan met calamiteiten in het onderwijs

Deze publicatie geeft informatie over schokkende gebeurtenissen en de wijze waarop de school kan reageren. Ze biedt een handreiking bij het samenstellen van een draaiboek. In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op rampen en calamiteiten en worden de opeenvolgendefasen bij een ramp c.q. calamiteit beschreven. In hoofdstuk 3 wordt aandacht geschonken aan veiligheid en het pedagogisch klimaat op school, ook is er aandacht voor herstelrecht, de rol van het gezin en externe hulpverlening.

De schijf van vijf: Maatschappelijk werker als ‘spin in het web’ voor oorlogs- en geweldsgetroffenen

Herma Kok is sectormanager Hulpverlening en Thuiszorg bij Joods Maatschappelijk Werk. Onder de sector Hulpverlening vallen maatschappelijk werk, hulp aan vervolgingsslachtoffers, jeugdzorg, hulp aan vluchtelingen, migranten, israëli’s en hulp aan gedetineerden. Een gesprek over het belang van het maatschappelijk werk voor oorlogs- en geweldsgetroffenen.

 

Traumaverwerking met vluchtelingen : een transculturele systeembenadering

Hoe kun je als therapeut de voorwaarden creën waaronder effectieve hulp aan getraumatiseerde vluchtelingen vorm kan krijgen? Welke theorieë concepten en methoden zijn daarbij van belang?Dit boek gaat over hulpverlening aan migranten en vluchtelingen met trauma-ervaringen. Het geeft inzicht in de achtergrond en situatie van vluchtelingen die door ernstige trauma's en verliezen in psychische nood...

Pagina's